Dlaczego LAW?

Uczelnia oferuje osobom przyjętym na studia fachową, wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczno-naukową posiadającą bogate, praktyczne doświadczenie zawodowe związane z kierunkami kształcenia (zdobyte głównie w służbach mundurowych), bardzo dobre warunki studiowania, w tym:
 
Własne zaplecze szkoleniowe w postaci:
  • Akademickiego Centrum Szkolenia Lotniczego dysponującego najnowocześniejszymi symulatorami, własnymi samolotami i śmigłowcami szkoleniowymi, posiadającego uznane certyfikaty krajowe i międzynarodowe
  • Ośrodka Szkolenia Służb Ruchu Lotniczego dysponującego symulatorami kontroli ruchu lotniczego, posiadającego uznane certyfikaty krajowe i międzynarodowe
  • Ośrodka Szkolenia Mechaników Obsługi Technicznej
  • Ośrodka Kształcenia Specjalistycznego Języka Angielskiego - Aviation English
  • Biblioteki Głównej LAW
  • Nowoczesnego zaplecza dydaktycznego, w tym laboratoryjnego
 
Bardzo dobre zaplecze socjalne w postaci:
  • AKADEMIKÓW
  • STOŁÓWKI STUDENCKIEJ
  • KLUBU UCZELNIANEGO
  • OBIEKTÓW SPORTOWYCH