Dlaczego LAW?

Uczelnia oferuje osobom przyjętym na studia fachową, wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczno-naukową posiadającą bogate, praktyczne doświadczenie zawodowe związane z kierunkami kształcenia, bardzo dobre warunki studiowania, w tym:
 
Własne zaplecze szkoleniowe:
 • Akademickie Centrum Szkolenia Lotniczego 
 • Ośrodek Szkolenia Kondycyjnego
 • Ośrodek Szkolenia Nawigatorów Naprowadzania
 • Ośrodek Szkolenia Obsług BSP
 • Ośrodka Szkolenia Personelu Służb Ruchu Lotniczego
 • Ośrodka Szkolenia Personelu MAGIS
 • Studium Językó Obcych
 
Bardzo dobre zaplecze socjalne:
 • Akademiki
 • Stołówka studencka
 • Klub Uczelniany
 • Nowoczesne obiekty sportowe