Sprawy studenckie

Biuro Obsługi Studentów jest jednostką administracyjną zajmującą się dokumentowaniem toku studiów, rozliczaniem studentów, prowadzeniem bazy danych osobowych, przygotowywaniem różnego rodzaju dokumentów poświadczających uzyskany przez studentów i absolwentów status.
 
 
 
Rekrutacja na studia:
tel. +48 261 517 733
Budynek 4 pok. 105
e-mail: rekrutacja@law.mil.pl
 
 
 
Sprawy studentów i absolwentów: 
tel. +48 261 518 811
 
 +48 261 518 269  
Budynek 3 (D) pok. 112 i 120
e-mail: bos@law.mil.pl  
 
Kierownik biura
mgr Wioletta WILCZYŃSKA
 
tel. +48 26 151 94 11
w.wilczynska@law.mil.pl