51 posiedzenie grupy implementacyjnej programu EMILYO

51 posiedzenie grupy implementacyjnej programu EMILYO
51 posiedzenie grupy implementacyjnej programu EMILYO odbyło się w dniach 06-08.09.2021 r. i wzięło w nim udział 3 przedstawicieli Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie: Prorektor ds. Kształcenia - ppłk dr inż. Andrzej Truskowski, dr inż. Robert Czapla oraz p. Marek Gawryjołek. Pierwszego dnia przeprowadzono warsztaty dla nowych uczestników, w trakcie których omówiono najważniejsze aspekty programu, jego cele i do kogo jest kierowany, oraz przedstawiono plany na najbliższą przyszłość w kontekście rozwoju programu EMILYO.

Drugiego dnia odbyła się pierwsza sesja plenarna całego spotkania. Poruszono na niej następujące tematy: wprowadzenie nowych Common Modules: Budget Management, Digital Leadership oraz Social English Projection, wybór nowego przewodniczącego dla Line of Development 2 „Development of Competences” - Nedko Dimitrov, wymieniono zbliżające się w najbliższym czasie przedsięwzięcia powiązane z programem EMILYO, wybrano „Cover Page” sygnującą 6 Olimpiadę Common Security and Defence Policy oraz zaprezentowano szczegóły zbliżającego się w dniach 20-23.09.2021 r. wydarzenia iMAF 2021. Istotnym aspektem dyskusji było wyrażenie chęci powrotu do realizacji mobilności w formie sprzed pandemii, czyli stacjonarnie, zamiast online. Przedstawiono również plan na kolejne, 52. posiedzenie grupy implementacyjnej. Posiedzenie podsumowano pamiątkowym zdjęciem wszystkich uczestników.