Rekrutacja na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+

Zespół ds. programu Erasmus+ ogłasza rekrutację na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022.
Zespół ds. programu Erasmus+ ogłasza
rekrutację na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022.
W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną, rekrutacja odbędzie się online.
Rekrutacja dotyczy wyjazdów studentów cywilnych na studia i praktyki oraz absolwentów LAW na praktyki absolwenckie.
Informujemy, że na praktyki absolwenckie można wyjechać w ciągu 12 miesięcy od dnia zakończenia studiów ale udział w rekrutacji należy wziąć jeszcze w trakcie ostatniego semestru studiów.
W związku ze zbliżającymi się terminami aplikowania do uczelni partnerskich uprzejmie proszę o wzięcie tego pod uwagę w momencie wyboru uczelni, w której miałaby być realizowana mobilność.

• Theresian Military Academy, AUSTRIA - 9 tyg. przed
• Vasil Levski National Military University, BUŁGARIA - 01.06.2021
• University of Defence, CZECHY - 01.08.2021
• Estonian Aviation Academy, ESTONIA - 25.05.2021
• French Civil Aviation University (ENAC), FRANCJA - 30.04.2021
• National University of Public Service, WĘGRY - 01.07.2021
• General Jonas Zemaitis Military Academy, LITWA - 30.06.2021
• Henri Coanda Air Force Academy, RUMUNIA - 01.06.2021
• Technical University of Kosice, SŁOWACJA - 30.06.2021
• University of Zilina, SŁOWACJA - 15.06.2021
• Technological University of Madrid, HISZPANIA - 10.06.2021
• University of Leon, HISZPANIA - 01.06.2021
• National Defence College "G.S. Rakovski", BUŁGARIA - 15.08.2021


Zachęcamy do zgłaszania się - udział w rekrutacji nie zobowiązuje do wyjazdu 

Dokumenty aplikacyjne (skany) proszę wysyłać na adres erasmus.plus@law.mil.pl:
1. formularz zgłoszeniowy – z dołączoną informacją mailową przesłaną przez Biuro Obsługi Studenta, dotyczącą średniej ocen z dotychczasowego toku studiów;
2. certyfikat językowy;
3. decyzję o pobieraniu stypendium rektora i/lub stypendium socjalnego (jeśli dotyczy);
4. list motywacyjny skierowany do Zespołu Programu Erasmus+ LAW uzasadniający chęć udziału w programie – w języku angielskim;
5. CV w języku angielskim;
6. dokumenty potwierdzające odpowiednio: działalność uczelnianą, pozauczelnianą lub dodatkowe osiągnięcia (fakultatywnie), np. sportowe, artystyczne, itp.
Szczegółowe zasady rekrutacji oraz udziału w programie Erasmus+ określa część II Regulaminu realizacji programu Erasmus+ w LAW.
Dodatkowe informacje odnośnie procesu rekrutacji dostępne są pod linkiem: https://www.wojsko-polskie.pl/law/informacje-dla-studentow-erasmus/
W związku z internetową organizacją rekrutacji, rozmowa kwalifikacyjna nie będzie przeprowadzana.
Rekrutacja trwa do dnia 18.06.2021 r.
zgłoszenia proszę wysyłać na adres erasmus.plus@law.mil.pl.