LAW ogłasza możliwość udziału pchor. w Common Module: „Common Security and Defence Policy (CSDP)”

1 zdjęcie w galerii
LAW ogłasza możliwość udziału pchor. w Common Module: „Common Security and Defence Policy (CSDP)”
LAW ponownie zaprasza podchorążych do wzięcia udziału w Common Module: „Common Security and Defence Policy (CSDP)” organizowanym w ramach programu EMILYO w terminie 22 - 26.11.2021r. . Organizatorem ww. wydarzenia jest nasza partnerska uczelnia: Theresan Military Academy w Austrii.  W wydarzeniu przewidziano udział do 2 podchorążych LAW, którzy ukończyli min. 2 lata studiów na naszej Uczelni. Na dzień dzisiejszy, wydarzenie to organizowane jest w trybie stacjonarnym.

Głównym celem powyższej inicjatywy jest zapoznanie podchorążych z cywilnymi i wojskowymi aspektami bezpieczeństwa oraz obronności w Europie. Szczegółowe informacje dostępne są w załączonym pliku pdf.

Od uczestników wymagana jest podstawowa wiedza na temat Unii Europejskiej, jej historii oraz struktury. Wszystkie zajęcia prowadzone będą w języku angielskim, więc wymagana jest również znajomość języka angielskiego na poziomie nie niższym niż B1 / STANAG 6001 poziom 2.

Dokumenty wymagane do zgłoszenia:
1. Wypełniony Formularz Aplikacyjny (załączony do niniejszego ogłoszenia)
2. Certyfikat Językowy lub inny dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B1 / STANAG 6001 poziom 2 lub wyższym.

Dokumenty zgłoszeniowe należy przekazać do Biura ds. Współpracy Międzynarodowej, Rektorat, parter, pokój nr 9, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.07.2021 r. W razie jakichkolwiek pytań, osobą wyznaczoną do kontaktu jest pracownik Biura ds. Współpracy Międzynarodowej - p. Marek Gawryjołek,
tel. 261 517 127, email: m.gawryjolek@law.mil.pl .