Wizyta Rektora–Komendanta z kadrą LAW w Stanach Zjednoczonych

25 zdjęć w galerii
W dniach 05 - 12 października 2021 r., delegacja Lotniczej Akademii Wojskowej (LAW) na czele z Rektorem-Komendantem LAW – gen. bryg. pil. dr inż. Krzysztofem Curem oraz z udziałem Pana Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Wojskowego MON Jakuba Mykowskiego odbyła służbową zagraniczną podróż do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.
Podróż polskiej delgacji obejmowała: wizytę w partnerskiej uczelni United States Air Force Force Academy (USAFA) w Colorado Springs, wizytę w National Defence University w Waszyngtonie, spotkanie z Ambasadorem RP oraz spotkanie z Attaché Obrony RP w Waszyngtonie.

Celem wizyty delegacji w United States Air Force Academy w Colorado Springs było zapoznanie się z amerykańskim systemem kształcenia i szkolenia kandydatów na potrzeby sił zbrojnych USA, bazą szkoleniową, infrastrukturą uczelni amerykańskiej, a także omówienie bieżącej współpracy bilateralnej pomiędzy LAW a USAFA dotyczącej kształcenia podchorążych LAW w USAFA, wymiany międzynarodowej studentów wojskowych pomiędzy LAW a USAFA  w ramach programów mobilnościowych oraz jej rozszerzeniem. Podczas ww. wizyty, delegaci uczestniczyli w rozmowach dwustronnych, którym ze strony amerykańskiej przewodniczył Komendant USAFA – gen. broni Richard M. Clark  i wzięli w nich udział także Zastępca Komendanta USAFA ds. wojskowych – gen. bryg. Paul Moga oraz Dziekan Wydziału – gen. bryg. Linell Letendre. Ponadto, delegacja polska uczestniczyła w USAFA Cadet’s International Day połączonym z pokazem szkolenia kadetów USAFA i aktywnościami sportowymi dedykowanymi kadetom  oraz przelotem samolotów bojowych F - 35.   W trakcie wizyty, delegacja odwiedziła 306 bazę Flying Training Group z Centrum Spadochronowym oraz Szybowcowym, Centrum Kształtowania Postawy Żołnierskiej oraz Zdolności Przywódczych  - Center for Character and Leadership Development, obiekty sportowe USAFA – Athletic Departament oraz funkcjonującą przy USAFA – tzw. Szkołę Przygotowawczą –  Air Force Preparatory School, laboratoria, m.in. Laboratorium Aeronautyki, a także Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego i bibliotekę. W trakcie całej wizyty, delegacji polskiej w USAFA towarzyszyli również 2 pchor. LAW obecnie będący na III roku studiów w USAFA:  st. kpr. pchor. Jakub Miszczak oraz st. kpr. pchor. Dominik Ośliźniok, a także 2 kadetów IV roku studiujących w USAFA polskiego pochodzenia: Michael Kaminski oraz Victoria Lambos, którzy chętnie dzielili się swoimi wrażeniami ze studiów w USAFA. Zwieńczeniem wizyty  w Colorado Springs było odwiedzenie przez delegację wraz z wykładowcą USAFA,  naturalnego parku przyrody tzw. Garden of the Gods oraz zabytkowej części miasta Colorado Springs.

Druga część pobytu delegacji polskiej  w USA objęła wizytę w National Defence University (NDU) w Waszyngtonie, podczas której władze NDU na czele z Przewodniczącym NDU – gen. broni Michaelem T. Plehnem, zapoznały delegację polską ze strukturą uczelni, procesem kształcenia realizowanym w uczelni, oferowanymi kierunkami studiów, strukturą i profilem grup słuchaczy  realizujących kształcenie w NDU, a także sposobem organizacji pracy biura International Student Management Office (ISMO) w zakresie realizacji współpracy zagranicznej.

Ponadto, podczas pobytu w Waszyngtonie delegacja LAW w towarzystwie Zastępcy Attaché Obrony, Wojskowego i Morskiego RP miała także możliwość złożenia wizyty w Ambasadzie RP w Waszyngtonie i spotkania się z Panem Ambasadorem Piotrem Wilczkiem. Pan Ambasador przedstawił możliwości wsparcia LAW w kontynuacji realizacji współpracy z USAFA oraz opieki ambasady nad podchorążymi LAW kształcącymi się w USAFA. Omówiono także zagadnienia związane z rozwojem współpracy z USA w związku z zaplanowanym zakupem nowych statków powietrznych typu F-35.

Pobyt delegacji w Waszyngtonie został zwieńczony spotkaniem Rektora – Komendanta LAW z Attaché Obrony, Wojskowym, Morskim i Lotniczym RP w Waszyngtonie – Panem gen. bryg. Krzysztofem Nolbertem oraz odwiedzeniem przez delegację, w towarzystwie Zastępcy Attaché Obrony i Wojskowego RP w Waszyngtonie,  pomników historii oraz miejsc kultury, m.in. National Mall począwszy od Kapitolu po monument Waszyngtona.