LAW ogłasza możliwość udziału pchor. w Common Module: „Basics for Crisis Management Operations”

1 zdjęcie w galerii
LAW ogłasza możliwość udziału pchor. w Common Module: „Basics for Crisis Management Operations”
LAW ponownie zaprasza podchorążych do wzięcia udziału w Common Module: „Basics for Crisis Management Operations” organizowanym w ramach programu EMILYO w terminie 29.11 - 03.12.2021r. Organizatorem ww. wydarzenia jest nasza partnerska uczelnia: Theresan Military Academy w Austrii.  W wydarzeniu przewidziano udział do 2 podchorążych LAW, którzy ukończyli min. 1 rok studiów na naszej Uczelni. Na dzień dzisiejszy, wydarzenie to organizowane jest w trybie stacjonarnym.

Głównym celem powyższej inicjatywy jest zapoznanie podchorążych z podstawami prawnymi używanymi w wojsku w trakcie operacji międzynarodowych, implementacją ROE czy konkretnymi aspektami operacji międzynarodowych. . Szczegółowe informacje dostępne są w załączonym pliku pdf.

Od uczestników wymagana jest podstawowa wiedza na temat prawa wojskowego oraz praw człowieka. Wszystkie zajęcia prowadzone będą w języku angielskim, więc wymagana jest również znajomość języka angielskiego na poziomie nie niższym niż B1 / STANAG 6001 poziom 2.

Dokumenty wymagane do zgłoszenia:

1.    Wypełniony Formularz Aplikacyjny (załączony do niniejszego ogłoszenia)

2.    Certyfikat Językowy lub inny dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B1 / STANAG 6001 poziom 2 lub wyższym.

Dokumenty zgłoszeniowe należy przekazać do Biura ds. Współpracy Międzynarodowej, Rektorat, parter, pokój nr 9, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.07.2021 r. W razie jakichkolwiek pytań, osobą wyznaczoną do kontaktu jest pracownik Biura ds. Współpracy Międzynarodowej - p. Marek Gawryjołek,
tel. 261 517 127, email: m.gawryjolek@law.mil.pl .