Harmonogramu kształcenia ochotników służby przygotowawczej w Lotniczej Akademii Wojskowej w 2022 r.