covid

Kursy doskonalące - informacja

Szanowni Państwo,
 
W związku z obecną sytuacją epidemiczną w kraju uprzejmie informujemy, że kursy systemu doskonalenia zawodowego oraz językowe realizowane są zgodnie z rocznymi planami kursów oraz wprowadzanymi do nich bieżącymi zmianami (na wniosek gestorów kursów).
 
Kursy systemu doskonalenia zawodowego - w czasie epidemii (od miesiąca czerwca bieżącego roku do odwołania), realizowane są w formie zdalnej, stacjonarno-zdalnej oraz stacjonarnej.
Odpowiednie informacje w przedmiotowym zakresie określane są w wykazach kwalifikacyjnych Departamentu Kadr MON oraz Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON.
W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny – 261 517 499.
 
Biorąc powyższe pod uwagę, uprasza się wszystkich zakwalifikowanych żołnierzy (osoby) na kursy i studia, w przypadku realizacji form zdalnych, aby nie stawili się do Lotniczej Akademii Wojskowej oraz zastosowali się do Instrukcji, dotyczącej zdalnego pobierania nauki - przedstawionej w załącznikach.
 
W przypadku realizacji formy stacjonarnej zakwalifikowani żołnierze na kursy przed przyjazdem do Uczelni, zobowiązani są do uzupełnienia załączonego Formularza wywiadu epidemiologicznego na potrzeby monitorowania zachorowań COVID-19 i przesłania go drogą email (-ową) na adres a.mitrut@law.mil.pl.
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek symptomów określonych w pkt. 6 przedmiotowego formularza - nie należy stawiać się do Uczelni. W tym przypadku zakwalifikowany żołnierz na kurs ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Dowódcę macierzystej Jednostki Wojskowej oraz Oficera Dyżurnego LAW (tel. 261 519 402).