covid

Kurs Oficerski - informacja

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w związku z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni wojskowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej z powodu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 524), zajęcia dydaktyczne dla słuchaczy Sześciomiesięcznego Szkolenia Wojskowego Kandydatów na Oficerów z dniem 6 kwietnia 2020 roku - do odwołania, obywać się będą w formie zdalnej.
Biorąc powyższe pod uwagę uprasza się słuchaczy kursu, aby nie stawili się do Lotniczej Akademii Wojskowej oraz zastosowali się do poniższej instrukcji, dotyczącej zdalnego pobierania nauki:
 
Instrukcja dla słuchaczy kursu oficerskiego dotycząca kont e-mailowych
w domenie @law.edu.pl
WSZYSCY SŁUCHACZE mają obowiązek zalogowania się na konto oraz jego aktywacji.
PRZYKŁAD ADRESU dla słuchacza: Jan Kowalski, PESEL: 89102905678
Adres: jkowalski678@law.edu.pl (pierwsza litera imienia - nazwisko - trzy ostatnie cyfry pesel - @law.edu.pl)
hasło: 89102905678
Aby się zalogować należy w przeglądarce wpisać adres http://gmail.com , następnie jako login wpisać cały adres e-mail łącznie z „@law.edu.pl” oraz hasło. Hasło startowe to nr PESEL, które należy później zmienić.
Konta te mają nielimitowaną przestrzeń dyskową na Dysku Google oraz mają pełną funkcjonalność kont gmail, więc można używać je także na urządzeniach mobilnych (smartfonach, tabletach itp.)
w aplikacji Gmail.
Dla słuchaczy został także przyznany dostęp do dwóch platform wspomagających szkolenie:
Platforma edukacyjna IKAR dostępna pod adresem: https://ikar.law.mil.pl
Platforma Systemu Obsługi Toku Studiów (VERBIS – plan zajęć, wyniki nauczania) dostępna pod adresem: https://dziekanat.law.mil.pl
W celu zalogowania się do powyższych platform należy logować się danymi w postaci:
Nazwa użytkownika/identyfikator: adres mailowy w domenie @law.edu.pl
Hasło: Numer PESEL poprzedzony literkami St (duże S, małe t)
PRZYKŁAD LOGOWANIA dla słuchacza: Jan Kowalski, PESEL: 89102905678
Nazwa użytkownika/identyfikator: jkowalski678@law.edu.pl
hasło: St89102905678
Na obu platformach hasła w postaci "StPESEL" są hasłami startowymi, które należy zmienić po pierwszym logowaniu.
Materiały w formie kursów online na platformie IKAR dostępne są dla słuchaczy w kategorii Kursant / Wydział Doskonalenia Zawodowego (WDZ) / Sześciomiesięczne Szkolenie Wojskowe Kandydatów na Oficerów, bezpośredni adres: https://ikar.law.mil.pl/course/index.php?categoryid=103
W przypadku problemów z logowaniem:
- do poczty kontakt z administratorami pod adresem: helpdesk@law.mil.pl
- do portalu IKAR kontakt z administratorami pod adresem: ikar_wsparcie@law.mil.pl
- do portalu VERBIS kontakt pod adresem: r.filipek@law.mil.pl