Społeczeństwo w wojsku, wojsko w społeczeństwie w XIX i XX WIEKU - II Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Społeczeństwo w wojsku, wojsko w społeczeństwie w XIX i XX WIEKU. Relacje i procesy w ujęciu interdyscyplinarnym

Link do uczestnictwa w konferencji


(Szczegóły dotyczące konferencji - po kliknięciu w zdjęcie)


(Program konferencji - po kliknięciu w zdjęcie)