Konferencja Wyzwania i Rozwój Obrony Powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej Obronność RP XXI Wieku

Konferencja Wyzwania i Rozwój Obrony Powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej Obronność RP XXI Wieku
KOMUNIKAT nr 1
Lotnicza Akademia Wojskowa
ma zaszczyt poinformować o organizacji III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej na temat:

„Wyzwania i rozwój obrony powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej. Obronność RP XXI wieku”

Konferencja odbędzie się w dniach 20-21 październik 2021 r.
w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie.

Cele konferencji:
• Zdefiniowanie charakteru współczesnych zagrożeń powietrznych oraz określenie obecnych możliwości przeciwdziałania im przez system OP RP.
• Zdiagnozowanie głównych obszarów rozwoju obrony powietrznej oraz jej organizacji po zakończeniu długofalowego programu modernizacji technicznej SZ RP.
• Zaprezentowanie dotychczasowych wyników badań wpisujących się w problematykę organizacji i funkcjonowania perspektywicznego systemu OP RP przez krajowe ośrodki badawczo-naukowe oraz polski przemysł zbrojeniowy.
• Wymiana poglądów oraz popularyzowanie wiedzy z zakresu obrony powietrznej.

Materiały konferencyjne
• Zakwalifikowane przez redakcję czasopisma naukowo-technicznego Safety & Defense artykuły opracowane w języku angielskim będą mogły być opublikowane w tym czasopiśmie przed 31.12.2021 r. (70 pkt).
• Pozostałe artykuły w języku polskim lub angielskim będą opublikowane w monografii wieloautorskiej, którą przygotuje Wydawnictwo Lotniczej Akademii Wojskowej (20 pkt).

Ważne terminy
- Zgłoszenie udziału w konferencji (formularz na stronie internetowej) – 10.05.2021
- Uiszczenie opłaty za udział w konferencji – 15.06.2021
- Przesłanie pełnego tekstu referatu – 30.06.2021
- Informacja o zakwalifikowaniu referatów do wygłoszenia oraz miejsca publikacji nadesłanych artykułów – 20.09.2018
- Publikacja komunikatu wraz z programem konferencji – 16.11.2021

Rejestracja uczestników
Rejestracji do udziału w konferencji można dokonać wypełniając formularz na stronie:
https://sonda.law.mil.pl/index.php/184113?newtest=Y&lang=pl

Przed przystąpieniem do rejestracji prosimy o zapoznanie się z komunikatem dotyczącym konferencji, gdzie znajdziecie Państwo informacje dotyczące opłat konferencyjnych, publikacji i danych kontaktowych z komitetem organizacyjnym

Kontakt:
Komitet organizacyjny
e-mail: konferencja_op@law.mil.pl tel. 261 519 434

Treść komunikatu po kliknięciu zdjęcia