Konferencja Wyzwania i Rozwój Obrony Powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej Obronność RP XXI Wieku

Konferencja Wyzwania i Rozwój Obrony Powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej Obronność RP XXI Wieku
KOMUNIKAT nr 3
ORGANIZATOR
Lotnicza Akademia Wojskowa
WSPÓŁORGANIZATORZY
Akademia Marynarki Wojennej, Akademia Wojsk Lądowych Wojskowa Akademia Techniczna, Akademia Sztuki Wojennej

Mamy zaszczyt poinformować o organizacji III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej na temat: „Wyzwania i rozwój obrony powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej. Obronność RP XXI wieku” Konferencja odbędzie się 20–21 października 2021 r. w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie.


Cele konferencji:
• Zdefiniowanie charakteru współczesnych zagrożeń powietrznych oraz określenie obecnych możliwości przeciwdziałania im przez system OP RP.
• Zdiagnozowanie głównych obszarów rozwoju obrony powietrznej oraz jej organizacji po zakończeniu długofalowego programu modernizacji technicznej SZ RP.
• Zaprezentowanie dotychczasowych wyników badań wpisujących się w problematykę organizacji i funkcjonowania perspektywicznego systemu OP RP przez krajowe ośrodki badawczo-naukowe oraz polski przemysł zbrojeniowy.
• Wymiana poglądów oraz popularyzowanie wiedzy z zakresu obrony powietrznej.

Materiały konferencyjne
• Zakwalifikowane przez redakcję czasopisma naukowo-technicznego Safety & Defense artykuły opracowane w języku angielskim będą mogły być opublikowane w tym czasopiśmie przed 31.12.2021 r. (70 pkt).
• Pozostałe artykuły w języku polskim lub angielskim będą opublikowane w monografii wieloautorskiej, którą przygotuje Wydawnictwo Lotniczej Akademii Wojskowej (20 pkt).

Kontakt:
Komitet organizacyjny
e-mail: konferencja_op@law.mil.pl tel. 261 519 434

Poprzednie konferencje: 
http://www.polska-zbrojna.pl/mobile/articleshow/26996?t=Wyzwania-obrony-powietrznej
https://lublin.tvp.pl/40185742/lotnicze-nowinki-w-deblinie

Treść komunikatu po kliknięciu zdjęcia
 


Patronat honorowy konferencji: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
Partner strategiczny konferencji: Polska Grupa Zbrojeniowa
Patronat medialny konferencji: TVP Lublin, Polska Zbrojna, Defence 24, Nowa Technika Wojskowa, Lotnictwo, Lotnictwo Aviation International, Wojsko i Technika