Dodatkowy nabór na studia cywilne!

Zapraszamy do "Szkoły Orląt"
RUSZA DODATKOWY NABÓR
NA KIERUNKI STUDIÓW:
HARMONOGRAM DODATKOWEGO NABORU DLA STUDENTÓW CYWILNYCH NA ROK AKAD. 2021/2022

1) rejestracja w systemie rekrutacji elektronicznej, wprowadzanie wyników matury do systemu, wniesienie opłaty rekrutacyjnej – od dnia 06 października – do dnia 20 października 2021 r.;
2) ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia na stronie internetowej Uczelni i w systemie rekrutacji elektronicznej – do dnia 25 października 2021 r.;
3) przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia – od dnia 27 października do dnia 28 października 2021 r. w godzinach pełnienia dyżurów przez Komisję Rekrutacyjną;
4) ogłoszenie wyników rekrutacji, w tym listy osób przyjętych i nieprzyjętych na studia – do dnia 29 października 2021 r.;

 

Przyjmowanie dokumentów  przez Komisję Rekrutacyjną: 

- 27.10.2021 r. – godz. 9-13, budynek BIBLIOTEKI LAW;
- 28.10.2021 r. – godz. 9-13, budynek BIBLIOTEKI LAW;

 Na teren Uczelni kandydaci będą mogli wejść o pełnych godzinach.

Dopuszcza się przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych na studia drogą pocztową lub kurierem, przy czym dokumenty muszą zostać dostarczone do Komisji Rekrutacyjnej
do dnia 28.10.2021 r. na adres:

Komisja Rekrutacyjna

Lotnicza Akademia Wojskowa

ul. Dywizjonu 303 nr 35 

08-521 Dęblin 

Dokumenty dostarczone do Komisji Rekrutacyjne drogą pocztową lub kurierem po 28.10.2021 r. nie będą rozpatrywane.
Osoby, które przekazują dokumenty za kandydatów na studia cywilne proszone są o posiadanie niezbędnego pełnomocnictwa.