None

Rekrutacja dla studentów

Zespół ds. programu Erasmus+ ogłasza drugą rekrutację do udziału w programie Erasmus+ w roku akademickim 2020/2021.
Szanowni studenci,
Zespół ds. programu Erasmus+ ogłasza
drugą rekrutację do udziału w programie Erasmus+
w roku akademickim 2020/2021.
 
W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną,
rekrutacja odbędzie się online. 
 
Rekrutacja dotyczy wyjazdów studentów cywilnych LAW 
na studia i praktyki
w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021.


 
UWAGA!!!
Każda uczelnia ma określone terminy przyjmowania zgłoszeń do udziału w programie w celu odbycia studiów. W celu ich sprawdzenia zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej wybranej uczelni partnerskiej lub skontaktowania się z Uczelnianym Koordynatorem Programu Erasmus+ LAW.

 

Wykaz uczelni partnerskich:
Theresian Military Academy, AUSTRIA
Vasil Levski National Military University, BUŁGARIA
University of Defence, CZECHY
Estonian Aviation Academy, ESTONIA
French Civil Aviation University (ENAC), FRANCJA 
National University of Public Service, WĘGRY
General Jonas Zemaitis Military Academy of Lithuania, LITWA
Henri Coanda Air Force Academy, RUMUNIA
Technical University of Kosice, SŁOWACJA
University of Zilina, SŁOWACJA
Technological University of Madrid, HISZPANIA
University of Leon,  HISZPANIA


Informujemy, że osoby kończące studia w najbliższym czasie mogą wyjechać na praktyki absolwenckie w ciągu 12 miesięcy
od zakończeniu studiów 
muszą one jednak wziąć udział w rekrutacji jeszcze w trakcie ostatniego semestru studiów.
 
Zachęcamy do zgłaszania się - udział w rekrutacji nie zobowiązuje do wyjazdu.
 
Dokumenty aplikacyjne (skany) proszę wysyłać na adres erasmus.plus@law.mil.pl:
1.    formularz zgłoszeniowy – z dołączoną informacją mailową przesłaną przez Biuro Obsługi Studenta, dotyczącą średniej ocen z dotychczasowego toku studiów;
2.    certyfikat językowy;
3.    decyzję o pobieraniu stypendium rektora i/lub stypendium socjalnego (jeśli dotyczy);
4.    list motywacyjny skierowany do Zespołu Programu Erasmus+ LAW uzasadniający chęć udziału w programie – w języku angielskim;
5.    CV w języku angielskim;
6.    dokumenty potwierdzające odpowiednio: działalność uczelnianą, pozauczelnianą lub dodatkowe osiągnięcia (fakultatywnie), np. sportowe, artystyczne, itp.
 
Oryginały wszystkich ww. dokumentów należy przekazać do Biura ds. Współpracy Międzynarodowej gdy tylko będzie to możliwe lub przesłać pocztą (listem poleconym)
na adres podany w stopce.
 
W związku z internetową organizacją rekrutacji, rozmowa kwalifikacyjna nie będzie przeprowadzana.
 
Rekrutacja trwa do 09.11.2020 r.
i do tego terminu prosimy o przesyłanie dokumentów zgłoszeniowych
na adres erasmus.plus@law.mil.pl.