48 posiedzenie grupy Implementacyjnej EMILYO

48 posiedzenie Grupy Implementacyjnej programu EMILYO (48th Meeting of the Implementation Group) odbyło się w formie zdalnej w dniach 17-18.11.2020 r.
48 posiedzenie Grupy Implementacyjnej programu EMILYO (48th Meeting of the Implementation Group) odbyło się w formie zdalnej w dniach 17-18.11.2020 r.

W posiedzeniu udział wzięło 56 osób z instutucji partnerskich, w tym również przedstawiciel Lotniczej Akademii Wojskowej (LAW) – Koordynator programu EMILYO.

Pierwszego dnia posiedzenie podzielone było na część poświęconą sprawom ogólnym oraz część przeznaczoną na spotkania zespołów rozwojowych programu (Line of Development – LoD).

Podczas pierwszej części obrad krótko scharakteryzowano aktualne działania poszczególnych group LoD, omówiono potrzebę usestymatyzowania wzorów dokumentów programu oraz przedstawiono dwa nowe kursy (Common Modules). Ponadto, wybrano kolejnego honorowego członka Grupy Implementacyjnej, a Norwegian Defence University College został ogłoszony nowym stowarzyszonym partnerem programu EMILYO.

Druga część obrad odbywała się w poszczególnych podzespołach LoD. Koordynator programu EMILYO LAW uczestniczył w spotkaniu LoD 12 (International Air Force Semester) w charakterze obserwatora. Podczas obrad przedstawione zostały zrealizowane oraz kolejne etapy przygotowawcze rozwoju międzynarodowego semestru sił powietrznych.

Drugi dzień obrad poświęcony był raportom dotyczącym przedsięwzięć zrealizowanych oraz przedstawieniu przyszłych. Przewodniczący grup LoD zaprezentowali wyniki obrad z dnia poprzedniego. Omówione zostały przyszłe terminy oraz lokalizacje przedsięwzięć, m.in.: 6th CSDP Olympiad, EUMACS oraz iMAF.