47. spotkanie implementacyjnej grupy roboczej programu EMILYO oraz 7. posiedzenie LoD 12 – wideokonferencja

W dniach 1 & 2 września 2020 r. przedstawiciele Lotniczej Akademii Wojskowej wzięli zdalny udział w 47. posiedzeniu implementacyjnej grupy roboczej programu EMILYO.
W dniach 1 & 2 września 2020 r. przedstawiciele Lotniczej Akademii Wojskowej wzięli zdalny udział w 47. posiedzeniu implementacyjnej grupy roboczej programu EMILYO.
Pierwsza sesja plenarna poświęcona była ogólnym zagadnieniom dotyczącym programu EMILYO. Omówione zostały zagadnienia dotyczące Common Modules oraz poszczególne linie rozwoju programu (LoD), kolejne spotkania grupy implementacyjnej, iMAF, EUMACS, oraz 5. I 6. olimpiada CSDP.
Druga sesja plenarna poświęcona była podsumowaniu wyników obrad grup LoD oraz przekazaniu informacji organizacyjnych dotyczących kolejnych posiedzeń IG, Common Modules oraz szkolenia dotyczącego obecnych i przyszłych programów finansowania przez UE.
Przedstawiciele Lotniczej Akademii Wojskowej uczestniczyli w 7. spotkaniu grupy LoD-12.  Poza Lotniczą Akademią Wojskową, udział w zebraniu wzięli przedstawiciele Hellenic Air Force Academy (HAFA), Military Technical Academy „Ferdinand I” (MTA), Portuguese Air Force Academy (PAFA). Spotkanie grupy LoD-12 dotyczyło kontynuacji prac nad rozwojem Międzynarodowego Semestru Sił Powietrznych (International Air Force Semester), który został zatwierdzony przez Helleńską Agencję Narodową. Spotkanie poprowadził przewodniczący LoD-12, p. dr. Panagiotis Karampelas z Hellenic Air Force Academy.