VI spotkanie grupy roboczej SMS

4 zdjęć w galerii
W Lotniczej Akademii Wojskowej trwa VI spotkanie grupy roboczej SMS zorganizowane z pomocą Akademickiego Centrum Szkolenia Lotniczego (ACSL) przez Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC).

Po przyjęciu meldunku od Dowódcy ACSL płk. pil. Grzegorza Weltrowskiego, Rektor-Komendant  gen. bryg. pil. dr inż. Krzysztof Cur powitał gości, kadrę oraz pracowników LAW. Szczególnie serdecznie przywitał: Dyrektora Biura Zarządzania Bezpieczeństwem Urzędu Lotnictwa Cywilnego, pana Romana Ożóga, Naczelnik Wydziału Analiz Bezpieczeństwa Lotniczego Urzędu Lotnictwa Cywilnego, panią Dorotę Kowalską, Szefa Inspektoratu Bezpieczeństwa Lotów MON, gen. pil. Roberta Cierniaka.

Pan Roman Ożóg zapoznał uczestników konferencji z programem spotkania oraz zachęcił do dyskusji w ramach omawianej tematyki.

Rektor-Komendant LAW podczas swojego przemówienia przybliżył historię „Szkoły Orląt”, opowiedział o procesie szkolenia studentów Lotniczej Akademii Wojskowej oraz przedstawił perspektywy rozwoju w dalszych latach. Podkreślał również, że priorytetem uczelni, kształcącej pilotów jest upowszechnianie wysokich standardów bezpieczeństwa.

Program konferencji obejmował m.in. omówienie zagadnień dotyczących.:
- przygotowania oraz wykonywania lotów przez studentów cywilnych i wojskowych LAW,
- wybranych problemów wprowadzenia SMS do CAMO u operatora dyspozycyjnego,
- zagrożeń dla bezpieczeństwa, związanych z pandemią COVID-19,
- kultury ochrony - przegląd zagadnień i chronologia działań,
- współczesnych aplikacji FDM  z uwzględnieniem przykładów zastosowań i sposobów ich wykorzystywania w ocenie bezpieczeństwa lotniczego,
- zasad monitorowania parametrów lotu u operatora Sprintair,
- bezpieczeństwa w lotach patrolowych i pracach budowlano-montażowych z wykorzystaniem śmigłowców