Uroczystości pogrzebowe

Uroczystości pogrzebowe śp. st. szer. pchor. Miłosza WASIELEWSKIEGO odbędą się 14.05.2022 r. w Warszawie