Szkolenie strzeleckie kadry LAW

4 zdjęć w galerii
Zgodnie z planem zasadniczych przedsięwzięć LAW na 2021 rok w poniedziałek, 25 października 2021 roku, na strzelnicy garnizonowej w Dęblinie kadra LAW wzięła udział w szkoleniu strzeleckim.
Szkolenie żołnierza to ciągły, niekończący się proces, pozwalający na doskonalenie nabytych już umiejętności i rozwijanie nowych oraz utrzymywanie gotowości do wykonania zadania o każdej porze dnia i nocy. Zajęcia zostały poprzedzone omówieniem warunków bezpieczeństwa oraz warunków strzelania.

W ramach zajęć żołnierze wykonali strzelanie bojowe nr B1 z pistoletu wojskowego (PW). Główny nacisk w trakcie szkolenia położono na realizację strzelań, w trakcie których kadra LAW doskonaliła umiejętności prowadzenia ognia z etatowej broni strzeleckiej.