Szkolenie JTAC

3 zdjęć w galerii
Międzynarodowe szkolenie praktyczne JTAC
W dniu 11 maja 2022 roku podczas szkolenia praktycznego wysuniętych nawigatorów naprowadzania lotnictwa (Joint Terminal Attack Controller - JTAC) z zakresu integracji powietrzno-lądowej, prowadzonego przez OSzP TZKOP w Ośrodku Szkolenia CSAiU w Toruniu, odbyła się wizyta Jego Ekscelencji Ambasadora Republiki Łotwy Jurisa Poikansa oraz Attache Obrony Republiki Łotwy podpułkownika Aivarsa Spriedejsa. Celem wizyty było zapoznanie się ze specyfika szkolenia JTAC, realizacją zapisów umowy polsko-łotewskiej w zakresie wzajemnego wsparcia szkolenia JTAC oraz obserwacja integracji działań lotnictwa z ogniem artylerii z użyciem amunicji bojowej.