REKRUTACJA NA STUDIA CYWILNE DRUGIEGO STOPNIA

RUSZA REKRUTACJI NA STUDIA CYWILNE DRUGIEGO STOPNIA

NA KIERUNKI STUDIÓW:

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

Lotnictwo i kosmonautyka - 80 miejsc
Nawigacja - 65 miejsc
Logistyka - 45 miejsc

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA

Logistyka - 30 miejsc
 

HARMONOGRAM REKRUTACJI DLA STUDENTÓW CYWILNYCH NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA SEMESTR LETNI ROK AKAD. 2021/2022

1)      rejestracja w systemie rekrutacji elektronicznej, wprowadzanie wyników matury do systemu, wniesienie opłaty rekrutacyjnej – do dnia 20 lutego 2022 r.;

2)      ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia na stronie internetowej Uczelni i w systemie rekrutacji elektronicznej – do dnia 21 lutego 2022 r.;

3)      przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia – od dnia 22 lutego do dnia 24 lutego 2022 r. w godzinach pełnienia dyżurów przez Komisję Rekrutacyjną;

4)      ogłoszenie wyników rekrutacji, w tym listy osób przyjętych i nieprzyjętych na studia – do dnia 25 lutego 2022 r.

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł. Wpłaty należy dokonać niezwłocznie po rejestracji na indywidualny numer konta podczas rejestracji internetowej. W ramach opłaty rekrutacyjnej możesz wybrać jeden kierunek na każdej formie studiów.

Przyjmowanie dokumentów  przez Komisję Rekrutacyjną: 

- 22.02.2022 r. – godz. 9-14, budynek BIBLIOTEKI, sala nr 105;

- 23.02.2022 r. – godz. 9-14, budynek BIBLIOTEKI, sala nr 105;

- 24.02.2022 r. – godz. 9-14, budynek BIBLIOTEKI, sala nr 105;


Na teren Uczelni kandydaci będą mogli wejść o pełnych godzinach.

Dopuszcza się przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych na studia osobiście, poprzez upoważnioną osobę, drogą pocztową, przy czym dokumenty muszą zostać dostarczone do Komisji Rekrutacyjnej
do dnia 24.02.2022 r. na adres:

Lotnicza Akademia Wojskowa
ul. Dywizjonu 303 nr 35 
08-521 Dęblin