Rekrutacja do „Legii Akademickiej” – V edycji projektu

4 zdjęć w galerii
W roku akademickim 2021/2022 realizowana jest V edycja projektu „Legia Akademicka”. To przedsięwzięcie skierowane do studentów zainteresowanych pełnieniem służby zawodowej.
Projekt obejmuje dwie części szkolenia: 
  • teoretyczną – realizowaną przez uczelnie zgodnie z opracowanym przez Ministra Obrony Narodowej programem szkoleniowym,
  • praktyczną (ćwiczenia wojskowe) – organizowaną przez Ministra Obrony Narodowej. 
Część teoretyczna będzie realizowana w dwóch modułach: 
  • podstawowy (15 godzin) – 13 godzin to szkolenie programowe + 2 godziny egzamin,
  • podoficerski (15 godzin) – 13 godzin szkolenie programowe + 2 godziny egzamin.
Projekt jest realizowany od 2017 r. Od początku cieszy się on dużym zainteresowaniem społeczności akademickiej. Dotychczas w czterech edycjach „Legii Akademickiej” wzięło udział 16 tys. studentów z całego kraju. Na realizację projektu przeznaczono ponad 3 mln zł (3 059 598,72 zł). Z kolei na jego realizację w roku akademickim 2021/2022 Minister Edukacji i Nauki przeznaczy 1 mln zł.

Rekrutacja do V edycji projektu trwa do 20 listopada br. 

Harmonogram realizacji projektu w roku akademickim 2021/2022:
  • do 20 listopada 2021 r. – przesyłanie przez uczelnie zgłoszeń do udziału w projekcie,
  • do 20 grudnia 2021 r. – wyłonienie uczelni, które wezmą udział w projekcie,
  • od 1 stycznia 2022 r. do 30 maja 2022 r. – realizowanie części teoretycznej szkolenia i przesyłanie do szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego powołań na ćwiczenia wojskowe w ramach programu,
  • do 30 czerwca 2022 r. – złożenie raportu końcowego z realizacji zadania oraz rozliczenie kosztów.
Od roku akademickiego 2020/2021 Ministerstwo Obrony Narodowej uruchomiło pilotażowo moduł oficerski. To rozwiązanie dla studentów, którzy ukończyli moduł podoficerski w poprzednich edycjach programu. Nabór do modułu oficerskiego prowadzi komisja powołana przez dyrektora Biura ds. Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”. Kandydaci na oficerów szkolenie teoretyczne i praktyczne odbywają w wakacje. Łącznie to 47 dni szkoleniowych zakończonych egzaminem. Moduł oficerski będzie kontynuowany w V edycji „Legii Akademickiej”.

Zapraszamy do kontaktu z koordynatorem programu w Lotniczej Akademii Wojskowej ppłk. Dariuszem Górczyńskim:
  • tel. 261 517 964,
  • e-mail: d.gorczynski@law.mil.pl.