Program "Ambasadorowie karier"

Lotnicza Akademia Wojskowa bierze udział w kolejnej edycji programu "Ambasadorowie karier".
Zapraszamy zainteresowanych studentów do tej formy wolontariatu - promowania możliwości kariery w Uni Europejskiej na różnych uniwersytetach w całym związku. Udział w programie pozwoli zdobyć kontakty i doświadczenie zawodowe. Wybrani ambasadorzy karier będą pełnili swoją funkcję od października 2023 roku do września 2024 roku.Celem programu jest promowanie możliwości rozwoju zawodowego i zatrudnienia w strukturach UE. Każdy uczestnik programu będzie otrzymywał informacje na temat możliwości zatrudnienia w instytucjach UE, aby dzielić się nimi z innymi studentami. Dodatkowo wzbogaci swoje kompetencje komunikacyjne sprzyjające współpracy i wymianie wiedzy.

Aby przygotować się do pełnienia obowiązków ambasadora karier kandydat odbędzie jednodniowe obowiązkowe szkolenie w październiku 2023.

Więcej informacji w Biurze Karier LAW i na stronie internetowej EPSO.
 
Zgłoszenia w Biurze Karier w terminie do 24.03.2023 roku.