Obrona pracy doktorskiej

1 zdjęcie w galerii
23 grudnia 2021 roku o godzinie 11:00 w Lotniczej Akademii Wojskowej odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mjr. mgr. Marcina Sztobryna nt. "Zagrożenia bezpieczeństwa w procesie eksploatacji samolotów szkolno-treningowych M-346 Bielik".
Praca realizowana była pod kierunkiem naukowym dr hab. Janusza Karpowicza, promotorem pomocniczym był dr Witold Sarnowski, recenzentami dr hab. Jan Rajchel z  Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach i dr hab. inż.  Grzegorz Rosłan  z Politechniki Rzeszowskiej. Komisji doktorskiej przewodniczył prof. dr hab. Janusz Płaczek. Po pomyślnym przebiegu obrony komisja doktorska wystąpiła do rady dyscypliny naukowej LAW o nadanie mjr. mgr. Marcinowi Sztobrynowi stopnia doktora.

Serdecznie gratulujemy!