O obronności w LAW

6 zdjęć w galerii
W dniach 20-21.10.2021 r. w sali widowiskowej Klubu Uczelnianego LAW odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat: „Wyzwania i rozwój obrony powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej. Obronność RP XXI wieku”.
Konferencja miała na celu:
• zdefiniowanie charakteru współczesnych zagrożeń powietrznych oraz określenie obecnych możliwości przeciwdziałania im przez system OP RP,
• zdiagnozowanie głównych obszarów rozwoju obrony powietrznej oraz jej organizacji po zakończeniu długofalowego programu modernizacji technicznej SZ RP,
• zaprezentowanie dotychczasowych wyników badań wpisujących się w problematykę organizacji i funkcjonowania perspektywicznego systemu OP RP przez krajowe ośrodki badawczo-naukowe oraz polski przemysł zbrojeniowy,
• wymianę poglądów oraz popularyzowanie wiedzy z zakresu obrony powietrznej.
 
Przewodniczący komitetu naukowego, Rektor-Komendant Akademii gen. bryg. pil. dr inż. Krzysztof Cur, otworzył konferencję i powitał jej uczestników, wśród których byli m.in.: p. Sebastian Chwałek - prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej, gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk - Zastępca Dowódcy Centrum Operacji Powietrznych, płk Wiesław Kawecki - Szef Zarządu Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej oraz płk Radosław Kudraj - dowódca 18. Pułku Przeciwlotniczego w Sitańcu.
 
Podczas dwudniowej konferencji miał miejsce szereg wystąpień poruszających kwestie istotne z punktu widzenia jej tematyki, do których należały m.in. rozwój i postęp technologiczny, analiza możliwości i potrzeb w zakresie obrony przeciwlotniczej, rola polskiego przemysłu oraz zadania wyższych uczelni wojskowych w kształceniu kadr oficerskich dla potrzeb nowoczesnego systemu obrony powietrznej.
 
Wydarzenie to doskonale wpisało się w strategię działalności LAW, stawiającej wiedzę naukową i merytoryczną dyskusję jako jeden z filarów swojej działalności.