Kolejny doktorat obroniony w LAW

4 zdjęć w galerii
"Funkcjonowanie systemu zarządzania kryzysowego na poziomie gminy"
W dniu 21 października 2021 roku o godzinie 13:30 odbyła się w Lotniczej Akademii Wojskowej publiczna obrona doktoratu Pana mgr Sławomira Żurawskiego nt. "Funkcjonowanie systemu zarządzania kryzysowego na poziomie gminy".

Praca z dyscypliny naukowej nauki o bezpieczeństwie realizowana była pod kierunkiem dr hab. inż. Zbigniewa Ciekanowskiego, prof. WSM. Komisji doktorskiej przewodniczył dr hab. Waldemar Kawka, prof. LAW.