Uroczyste wręczenie Odznaki Pamiątkowej Lotniczej Akademii Wojskowej

3 zdjęć w galerii
29 grudnia br. Rektor-Komendant LAW gen. bryg. pil. dr inż. Krzysztof Cur otrzymał Odznakę Pamiątkową Lotniczej Akademii Wojskowej. Wręczył ją przewodniczący komisji ds. nadawania Odznaki Pamiątkowej - Prorektor ds. wojskowych płk pil. dr inż. Wojciech Wróblewski.
29 grudnia br. Rektor-Komendant LAW gen. bryg. pil. dr inż. Krzysztof Cur otrzymał Odznakę Pamiątkową Lotniczej Akademii Wojskowej. Wręczył ją przewodniczący komisji ds. nadawania Odznaki Pamiątkowej - Prorektor ds. wojskowych płk pil. dr inż. Wojciech Wróblewski.

Odznaka Pamiątkowa LAW, jest zewnętrznym symbolem więzi żołnierzy, pracowników i osób szczególnie zasłużonych dla LAW. Posiadanie odznaki pamiątkowej jest wyrazem uhonorowania i stanowi widoczny znak przynależności do społeczności wojskowej kultywującej chlubne tradycje żołnierzy Sił Zbrojnych RP.