Finalizacja zakupu nowych samolotów

2 zdjęć w galerii
22 grudnia br. w Lotniczej Akademii Wojskowej (LAW) sfinalizowano zakup sześciu samolotów Diamond Da-20 dla Akademickiego Centrum Szkolenia Lotniczego (ACSL).
22 grudnia br. w Lotniczej Akademii Wojskowej (LAW) sfinalizowano zakup sześciu samolotów Diamond Da-20 dla Akademickiego Centrum Szkolenia Lotniczego (ACSL). Protokół odbioru został podpisany przez Rektora-Komendanta LAW gen. bryg. pil. dr. inż. Krzysztofa Cura oraz przez Wykonawcę umowy - Prezesa zarządu firmy JB Investments - Pana Jana Borowskiego. Na wyposażeniu ACSL znajduje się obecnie 14 statków powietrznych tego typu.

Dziękuję Panu za wieloletnią i owocną współpracę. Firma JB Investments związana jest z Lotniczą Akademią Wojskową już od ponad dekady! Pragnę przy tym podkreślić, że pozyskanie kolejnych samolotów Da-20 zapewni gwarancję wykonalności procesu szkolenia praktycznego kandydatów oraz podchorążych, a przy tym, dzięki zastosowaniu zaawansowanego wyposażenia pokładowego, znacząco zwiększy świadomość sytuacyjną szkolonych pilotów, co z kolei będzie miało przełożenie na podniesienie poziomu bezpieczeństwa lotniczego – mówił Rektor-Komendant LAW, gen. bryg. pil. dr inż. Krzysztof Cur.
 
Generał podkreślił również znaczenie zwiększenia floty powietrznej dla zapewnienia dodatkowego rocznego resursu na poziomie około 3 000 godzin.  Pozwoli to na rezygnację z dzierżawy samolotów od podmiotów zewnętrznych, co stworzy warunki do całkowitego uniezależnienia się Uczelni od bardzo zmiennego, cywilnego rynku lotniczego.

Umowa na zakup samolotów Da-20 obejmowała także wyposażenie organizacji obsługowej ACSL LAW we wszystkie narzędzia specjalistyczne i przyrządy pomiarowe, które są niezbędne do prowadzenia obsług okresowych oraz remontów silników i płatowców.

Samoloty DA-20 wykorzystywane są w LAW do szkolenia podstawowego studentów wojskowych w specjalności studiów: pilotaż samolotów transportowych i odrzutowych, a także studentów cywilnych. Poza tym, uczelnia wykorzystuje ten typ statków powietrznych podczas szkolenia sprawdzającego predyspozycje kandydatów do pełnienia służby w powietrzu w lotnictwie SZ RP. Zakupione samoloty posiadają awionikę typu glass cockpit, opartą na Garmin G500 TXI. Ponadto, w skład wyposażenia pokładowego wchodzą m.in.: system antykolizyjny (TAS) oraz system syntetycznego zobrazowania terenu (SVT).

Tekst: ppłk Tomasz Słomczyński
Zdjęcia: Marta Serafin