IV edycja Legii Akademickiej

1 zdjęcie w galerii
Rusza IV edycja programu „Legia Akademicka” w roku akademickim 2020/2021!
Rusza IV edycja programu „Legia Akademicka” w roku akademickim 2020/2021. Nabór studentów do programu trwa do 30 grudnia 2020 r. Szkolenie studentów realizuje się w danym roku akademickim jeżeli do programu zgłosi się nie mniej niż 20 kandydatów. Studenci zainteresowani przystąpieniem do programu proszeni są o wypełnienie załączonego wniosku ochotnika i przesłania podpisanego skanu wniosku na adres a.lalak@law.mil.pl (tel. 261517733). Ważne: dodatkowo oryginał wniosku należy jak najszybciej przesłać pocztą tradycyjną na adres:
Lotnicza Akademia Wojskowa
ul. Dywizjonu 303 nr 35
08-521 Dęblin
z dopiskiem – Legia Akademicka
 
Dodatkowe informacje.

Moduł oficerski w Legi Akademickiej

Rozpoczyna się IV edycja program „Legia Akademicka”, na której uruchomiony zostanie pilotażowo po raz pierwszy oficerski moduł kształcenia. Chętne 50 osób będą kształcić się w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

To już czwarta edycja tego programu. Dotychczas kształcenie odbywało się w module podstawowym i podoficerskim. Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej program rozszerzono o szkolenie przyszłych oficerów.

Moduł oficerski, podobnie jak podstawowy i podoficerski, będzie się składał z części teoretycznej oraz praktycznej. W odróżnieniu jednak od dwóch dotychczasowych modułów kandydaci na oficerów zarówno teorię jak i praktykę odbędą w letnie wakacje studenckie. To łącznie 47 dni szkoleniowych, z których 21 realizowanych będzie wyłącznie w Akademii Wojsk Lądowych. W ramach nauki studenci odbędą zajęcia wynikające ze Standardu Kształcenia Wojskowego opracowanego dla oficerów. Następne 3 dni szkolenia spędzą w wytypowanych jednostkach szkolnictwa wojskowego lub centrach szkolenia, gdzie szlifować będą wiedzę i umiejętności specjalistyczne w praktyce. Na ostatnie 3 dni wrócą do AWL, gdzie przystąpią do egzaminu.

Po zdaniu egzaminu oficerskiego każdy ze szkolonych zostanie mianowany na stopień podporucznika rezerwy. Zanim to jednak nastąpi będzie musiał spełnić kilka wymogów formalnych, z których najważniejszy to dostarczenie dyplomu magistra. Na przekazanie dokumentacji będzie miał około 2-3 miesiące. 

Do zajęć w tym module mogą przystąpić wyłącznie ci chętni, którzy ukończyli moduł podoficerski w trzech poprzednich edycjach programu Legii Akademickiej. Mogą do niego zapisać się również studenci, którzy nie uczestniczyli dotychczas w programie, ale są podoficerami rezerwy.

O przyjęciu do programu decydować będzie komisja powołana przez dyrektora Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”. Jednym z kryteriów naboru będzie wykształcenie kierunkowe, na które aktualnie jest największe zapotrzebowanie w Siłach Zbrojnych. MON planuje, aby docelowo w module oficerskim corocznie kształciło się 250 uczestników programu. Być może uda się to osiągnąć już od 2021 roku.
Aby zgłosić chęć odbycia szkolenia wystarczy złożyć właściwy wniosek na uczelni, która uczestniczy w programie, co pozwoli uczelniom określić ilość chętnych do poszczególnych modułów. Więcej informacji o Legii Akademickiej: https://www.wojsko-polskie.pl/legia-akademicka/.
Legia Akademicka jest skierowana do studentów, którzy kończą uczelnie z tytułem magistra.  
 
***
Legia Akademicka to program skierowany do studentów, zarówno kobiet jak i mężczyzn, którzy chcą odbyć szkolenie wojskowe, uzyskać stopień wojskowy i myślą o przyszłej służbie zawodowej. Program jest realizowany od 2017 roku, a obecnie koordynuje go Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”. Na program składa się szkolenie teoretyczne realizowane w trakcie studiów. To zajęcia z wykładowcami uczelni lub instruktorami z jednostek wojskowych w formie wykładów i pokazów, jak również kilkanaście kursów samokształcenia studentów zamieszczonych na platformie
e-learningowej, specjalnie przygotowanej na potrzeby programu przez Regionalne Centrum Informatyki w Krakowie. Druga część to opisane wyżej szkolenie praktyczne, przeprowadzane na terenie jednostek wojskowych w trakcie akademickich wakacji. W trzech poprzednich edycjach blisko 10 tys. studentów z 74 uczelni ukończyło część teoretyczną. Ponad 7 tys. z nich z sukcesem zakończyło część praktyczną – stając się żołnierzami rezerwy.

Uczelniany Koordynator Programu "Legia Akademicka"
ppłk dr inż. Robert Czerski

Wniosek dla ochotnika
Decyzja nr 164/MON w sprawie programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów "Legia Akademicka"