None

Egzamin na oficera w LAW

W dniach 20-21 października 2020 r. w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie odbyły się egzaminy w związku z zakończeniem Sześciomiesięcznego Szkolenia Wojskowego Kandydatów na Oficerów.
W dniach 20-21 października 2020 r. w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie odbyły się egzaminy w związku z zakończeniem Sześciomiesięcznego Szkolenia Wojskowego Kandydatów na Oficerów.

42 podoficerów marzących  o oficerskich gwiazdkach stanęło przed komisją egzaminacyjną, której  przewodniczył Szef Katedry Taktyki i Uzbrojenia ppłk dr inż. Andrzej Truskowski.

Egzaminy składały się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.

W części teoretycznej podoficerowie musieli wykazać się wiedzą z taktyki, teorii i praktyki strzelań, OPBMR (obrona przed bronią masowego rażenia), powszechnej obrony przeciwlotniczej oraz regulaminów Sił Zbrojnych RP. Część praktyczna obejmowała wykonywanie zadań z metodyki szkolenia wojskowego oraz strzelanie na ocenę z pistoletu wojskowego na strzelnicy. Wszyscy zdający otrzymali oceny pozytywne.

Teraz przed kandydatami rozmowy kadrowe oraz praktyki w jednostkach wojskowych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Czwartego grudnia 2020 otrzymają patenty oficerskie, zaś następnego dnia czeka ich wymarzona promocja.

Serdecznie gratulujemy!
 
Tekst: mjr Marek Kwiatek


Zdjęcie: archiwum LAW