None

Pożegnania w LAW

9 zdjęć w galerii
W dniu 29 września br. odbyło się uroczyste pożegnanie oficerów kończących służbę w Lotniczej Akademii Wojskowej.
W dniu 29 września br. odbyło się uroczyste pożegnanie oficerów kończących służbę w Lotniczej Akademii Wojskowej.

Spotkanie rozpoczęto złożeniem meldunku Prorektorowi ds. wojskowych płk. pil. dr. inż. Wojciechowi Wróblewskiemu, reprezentującemu Rektora – Komendanta LAW oraz odczytaniem decyzji personalnych.

Zgodnie z decyzjami Ministra Obrony Narodowej, służbę w akademii zakończyło dwóch oficerów. Po ponad 32-letniej służbie wojskowej z mundurem pożegnał się ppłk dr inż. Robert Czapla Dziekan Wydziału Lotnictwa, który będzie nadal wspierał swoim doświadczeniem dęblińską Szkołę Orląt już, jako pracownik cywilny. Natomiast Inspektor Bezpieczeństwa Lotów – Kierownik ds. bezpieczeństwa mjr pil. Mariusz Garbacz został skierowany do pełnienia dalszej służby wojskowej na wyższym stanowisku służbowym poza strukturami akademii.

Uroczystość zakończyła się wpisami do Księgi Pamiątkowej Lotniczej Akademii Wojskowej oraz wykonaniem pamiątkowych fotografii z przełożonymi oraz żołnierzami i pracownikami Szkoły Orląt.

Tekst: mjr Marek Kwiatek
Zdjęcia: Marian Jędrych