Wybory samorządu studenckiego LAW

6 zdjęć w galerii
28 kwietnia 2021 roku odbyło się ostatnie posiedzenie Rady Uczelnianej Samorządu Studentów Lotniczej Akademii Wojskowej kadencji 2019-2020 oraz pierwsze posiedzenie nowej Rady kadencji 2021-2022.
 
Nowa Rada Uczelniana została wybrana jednogłośnie przez studentów 16 kwietnia br. Spotkanie było jednocześnie posiedzeniem sprawozdawczo-wyborczym, podczas którego dokonano wyboru członków organów wykonawczych samorządu.

Rektor-Komendant gen. bryg. pil. dr inż. Krzysztof Cur dziękując ustępującemu st. kpr. pchor. Szymonowi Kwiatkowskiemu za wzorowe oraz rzetelne wypełnianie zadań na stanowisku przewodniczącego podkreślił jego profesjonalizm oraz ponadprzeciętne zaangażowanie, które przyczyniło się do aktywizowania oraz integrowania podchorążych i studentów Lotniczej Akademii Wojskowej.

- To właśnie takie wspaniałe postawy aktywności oraz poświęcenia dla ogółu, jakie prezentowali przez okres kadencji przewodniczący - st. kpr. pchor. Szymon Kwiatkowski oraz jego zastępca sierż. pchor. Adrian Bujnowski, świadczą o ich wartości jako przyszłych oficerów oraz dowódców. Jestem dumny z faktu, że Lotnicza Akademia Wojskowa jest kuźnią takich postaw oraz kształtuje przyszłych absolwentów, będących wzorem i przykładem dla koleżanek i kolegów, a także swoich następców – akcentował Rektor-Komendant.

Nowym przewodniczącym Samorządu Studentów LAW został sierż. pchor. Mateusz Frankowski, wiceprzewodniczącymi: sierż. pchor. Piotr Leśniak i Michał Kot. Sekretarzem samorządu wybrano Rafała Ptasińskiego. Rektor-Komendant pogratulował nowo wybranym przedstawicielom Samorządu studenckiego, podziękował również za merytoryczną debatę, składając życzenia wytrwałości
w podejmowaniu planowanych działań. Gratulacje złożyła również prorektor ds. studenckich Lotniczej Akademii Wojskowej-dr Małgorzata Kirschenstein, dziękując całemu zespołowi upływającej kadencjiza aktywność oraz czas poświęcony na rzecz rozwoju społeczności akademickiej LAW.

Tekst: mjr Agnieszka Kossowska