Akademickie Centrum Szkolenia Lotniczego

Akademickie Centrum Szkolenia Lotniczego (ACSL) zostało utworzone w 2018 roku na bazie Akademickiego Ośródka Szkolenia Lotniczego.
 
Przeznaczeniem ACSL jest prowadzenie szkolenia lotniczego dla kandydatów na studia wojskowe, podchorążych oraz studentów cywilnych, a także kadry zawodowej w ramach kursów doskonalących.
 
Główne zadania ACSL:
 
  1. Szkolenie sprawdzające predyspozycje kandydatów do pełnienia służby na stanowiskach pilotów, realizowane w ramach procesu rekrutacji na studia wojskowe dla specjalności studiów - pilotaż statku powietrznego.
  • Szkolenie lotnicze podchorążych w specjalności studiów pilotaż statku powietrznego (pilot samolotu odrzutowego, pilot śmigłowca, pilot samolotu transportowego) oraz bezzałogowe statki powietrzne i wskazywania celów (pilot-operator BSP).
  1. Szkolenie studentów cywilnych w specjalności studiów pilotaż statków powietrznych.
  2. Szkolenie podchorążych oraz kadry zawodowej w zakresie przygotowania wysokościowo – ratowniczego do wykonywania lotów na wojskowych statkach powietrznych.