Akademickie Centrum Szkolenia Lotniczego

Akademickie Centrum Szkolenia Lotniczego (ACSL) zostało utworzone w 2018 roku na bazie Akademickiego Ośródka Szkolenia Lotniczego.
 
Przeznaczeniem ACSL jest prowadzenie szkolenia lotniczego dla kandydatów na studia wojskowe, podchorążych oraz studentów cywilnych, a także kadry zawodowej w ramach kursów doskonalących.
 
Główne zadania ACSL:
 
 1. Szkolenie sprawdzające predyspozycje kandydatów do pełnienia służby na stanowiskach pilotów, realizowane w ramach procesu rekrutacji na studia wojskowe dla specjalności studiów - pilotaż statku powietrznego.
 • Szkolenie lotnicze podchorążych w specjalności studiów pilotaż statku powietrznego (pilot samolotu odrzutowego, pilot śmigłowca, pilot samolotu transportowego) oraz bezzałogowe statki powietrzne i wskazywania celów (pilot-operator BSP).
 1. Szkolenie studentów cywilnych w specjalności studiów pilotaż statków powietrznych.
 2. Szkolenie podchorążych oraz kadry zawodowej w zakresie przygotowania wysokościowo – ratowniczego do wykonywania lotów na wojskowych statkach powietrznych.
 
Przyjmowanie i załatwianie spraw

Dowódca ACSL przyjmuje interesantów w czwartki w godz. 10.00-11.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu.

tel. 261 517 760

 

Personel Centrum
 
Dowódca ACSL LAW - kierownik odpowiedzialny
 
płk pil. Grzegorz WELTROWSKI
 
tel. 261 517 760
 
 
Zastępca dowódcy - instruktor pilot ACSL LAW - zastępca kierownika odpowiedzialnego

 

płk pil. Tomasz SŁOMCZYŃSKI
 
tel. 261 517 760
 
 
Dowódca grupy działań lotniczych
 

ppłk pil. Marcin Oberda

 

tel. 261 517 760

 
 
Dowódca grupy obsługi technicznej
 
ppłk Grzegorz KOZŁOWSKI
 
tel. 261 518 213
 
 
Inspektor bezpieczeństwa lotów - kierownik ds. bezpieczeństwa
 
mjr pil. Adam Ginalski
 
tel. 261 517 760
 
 
Szef sekcji logistyki lotniczej
 
mjr Krzysztof BUNIOWSKI
 
tel. 261 518 213
 
 
Kierownik szkolenia (HT)
 
Stanisław LIZAK
 
tel. 261 519 415
 
 
Zastępca kierownika szkolenia (HT) ds. śmigłowców
 
Roman MENDREK
 
tel. 261 517 802
 
Szef sekcji urządzeń symulacji lotu
 
dr Marek BYLINKA
 
tel. 261 519 414
 
 
Kierownik organizacji zarządzania ciągłą zdatnością do lotu (CAMO)
 
Bartłomiej WALCZAK
 
tel. 261 517 760
 
 
Kierownik organizacji obsługi statków powietrznych (AMO)
 
Karol KRAWCZYK
 
 tel. 261 517 760

 

 

Grupa Działań Lotniczych

 • Sekcja Urządzeń Symulacji Lotu
  Sekcja Urządzeń Symulacji Lotu (FSTD) jest komórką organizacyjną ACSL przeznaczoną do szkolenia i treningu na urządzeniach symulacji lotu kandydatów na studia wojskowe (w ramach procesu rekrutacji na specjalność pilotaż statku powietrznego), studentów cywilnych kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka, a także personelu latającego SZ RP.
   
  Studenci wojskowi oraz cywilni uczestniczą w szkoleniu praktycznym na urządzeniach symulacji lotu w ramach zajęć z przedmiotu „Technika pilotażu i symulatory lotu”. Natomiast, żołnierze zawodowi grupy osobowej pilotów uczestniczą w szkoleniach w ramach kursów ujętych w „Rocznym planie doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych SZ RP”.
   
  Ważnym elementem działalności Sekcji jest organizacja i prowadzenie szkolenia sprawdzającego predyspozycje kandydatów do pełnienia służby na stanowiskach pilotów w lotnictwie SZ RP. Szkoleniem objęte są osoby ubiegające się o przyjęcie na studia wojskowe na specjalność „pilotaż statku powietrznego” oraz „bezzałogowe statki powietrzne i wskazywania celów (pilot-operator BSP)”.
   
  Wyposażenie:
   
  ELITE PI-35 BITD
   
  ELITE Pi-35 BITD (Basic Instrument Training Device) służy do zapoznania studentów z zasadami wykonywania lotów w oparciu o wskazania przyrządów pokładowych bez zewnętrznych odniesień wzrokowych, w tym podstawowych elementów pilotażu, podzielności uwagi, interpretacji wskazań przyrządów, podstaw radionawigacji, a także podstaw lotów proceduralnych.
   
   
   

  SELEKCJONER

  Trenażer lotów „Selekcjoner" to system wymiennych kabin wykorzystujących wspólne środowisko oprogramowania wraz z systemem zobrazowania opartym na 3 projektorach wizyjnych.

  Moduł samolotu F-16 przeznaczony jest do wstępnej oceny predyspozycji kandydatów na studia wojskowe na specjalność "pilotaż statków powietrznego".

   

   

   
   
   
  Moduł samolotu PZL-130 „Orlik” – trenażer wykorzystywany do szkolenia podstawowego studentów wojskowych o specjalności „pilot samolotu odrzutowego”.
   
   
   
   

  SYMULATOR DEZORIENTACJI PRZESTRZENNEJ

  Symulator zabudowany na ruchomej platformie, z trzema wymiennymi kabinami, odpowiadającymi wzorcom kokpitów samolotu transportowego M-28, samolotu odrzutowego F-16 oraz śmigłowca W-3PL. Przeznaczony jest do zapoznawania personelu latającego (kadry zawodowej oraz podchorążych) z niebezpiecznymi zjawiskami (iluzjami), mogącymi wystąpić w realnych warunkach lotu, tj. złudzeniami optycznymi jak „czarna dziura”, fałszywy horyzont, jak również złudzeniami związanymi z narządem równowagi jak np. złudzenie Coriolisa.

   

   

   

  URZĄDZENIE TRENINGOWE ŚMIGŁOWCA SW-4 PUSZCZYK

  Urządzenie przeznaczone do szkolenia praktycznego studentów wojskowych o specjalności „pilot śmigłowca" w zakresie podstawowego pilotażu, nauki procedur normalnych i awaryjnych dla śmigłowca SW-4, a także lotów proceduralnych według wskazań przyrządów.

   

   

   

  URZĄDZENIE TRENINGOWE SAMOLOTÓW DA-40/DA-42

  Urządzenie certyfikowane zgodnie z wymogami Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego do klasy FNPT II, przeznaczone do szkolenia podstawowego oraz proceduralnego podchorążych i studentów cywilnych do uprawnień według wskazań przyrządów (IR(A),IR/ME,PBN).

   

   

   

  MODUŁOWE URZĄDZENIE SYMULACJI LOTU

  Symulator certyfikowany zgodnie z wymogami Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego do klasy FNPT-II. Cechą, która odróżnia niniejsze urządzenie od innych tej klasy, jest umieszczenie w jednej konstrukcji symulatora aż czterech oddzielnych modułów (konfiguracji) samolotów, tj. klasy: SEP, MEP, TEP oraz JET. Ogromną zaletą jest możliwość szybkiej zmiany konfiguracji samolotów, począwszy od jednosilnikowego samolotu o napędzie tłokowym, poprzez samolot turbośmigłowy, a kończąc na samolocie odrzutowym. Urządzenie jest wykorzystane w procesie szkolenia do licencji: PPL(A), CPL(A), a także do uzyskania uprawnień IR(A)/PBN, IR(PBN)/ME, MCC oraz JOC.

   

   

   
   
   
 • Sekcja Zabezpieczenia Wysokościowo-Ratowniczego
  Sekcja Wysokościowo–Ratownicza (SWR) jest komórką organizacyjną ACSL przeznaczoną do przygotowania wojskowego personelu latającego pod względem wysokościowo – ratowniczym do wykonywania lotów na statkach powietrznych. Kadrę sekcji tworzą wysoko wykwalifikowani instruktorzy specjalizujący się w szkoleniu młodych pilotów rozpoczynających loty na wojskowych statkach powietrznych.
   
  Główne zadania sekcji wysokościowo–ratowniczej:
   
  • zajęcia z opuszczania statków powietrznych w sytuacjach niebezpiecznych;
  • treningi z posługiwania się sprzętem wysokościowo–ratowniczym będącym na wyposażeniu Sił Powietrznych RP;
  • treningi z wodowania z użyciem lotniczego sprzętu ratowniczego;
  • ćwiczenia na pneumatycznym symulatorze katapultowania TS-11 „ISKRA” oraz PZL – 130 TCII „ORLIK”;
  • ćwiczenia na symulatorze operowania spadochronem ratowniczym (VRPFS for egress training);
  • ćwiczenia na kompleksowym symulatorze skoków spadochronowych (VRPFS for advance training);
  • zabezpieczanie teoretycznego i praktycznego szkolenia spadochronowego.
   
  Wyposażenie:
   
  PNEUMATYCZNY SYMULATOR KATAPULTOWANIA Z SAMOLOTU TS-11 „ISKRA”
   
  Urządzenie treningowe do nauki katapultowania przeznaczone jest do odwzorowania funkcjonowania fotela katapultowego samolotu TS-11,,ISKRA”. Symulator służy do nauki i treningu podejmowania przez pilota decyzji o katapultowaniu i czynności wykonywanych przed, jak i w czasie katapultowania. Urządzenie zostało wyposażone w imitator oryginalnego fotela, który jest odpowiednio zmodyfikowany dla potrzeb kontroli takich czynności jak: prawidłowe zapięcie pasów, prawidłowa blokada mechanizmu naciągu pasów, użycie dźwigni awaryjnych oraz uchwytów katapultowania. Fotel wyposażony jest również w czujniki umożliwiające kontrolę zajęcia prawidłowej i bezpiecznej pozycji przez pilota celem katapultowania. Ćwiczenia są realizowane przez wyrzucanie fotela z pilotem za pomocą sprężonego powietrza. Przeciążenie podczas treningowego katapultowania wznosi do 3,5G, niezależnie od wagi pilota.
   
   
   

  PNEUMATYCZNY SYMULATOR KATAPULTOWANIA Z SAMOLOTU PZL-130 TCII „ORLIK”

  Symulator katapultowania z samolotu PZL-130 TCII ,,ORLIK” przeznaczony jest do ćwiczenia czynności wykonywanych przez pilota po zajęciu miejsca na fotelu katapultowym oraz treningu z katapultowania w zależności od awarii, jaka została zobrazowana przez system informatyczny. Jest to najnowocześniejszy symulator katapultowania w Polsce, który umożliwia akustyczne i wizualne rozpoznawanie sytuacji awaryjnych związanych z pracą statku powietrznego. Urządzenie zapewnia łączność radiową pilota z instruktorem oraz umożliwia trening współdziałania w załodze podczas katapultowania. Studenci mogą przećwiczyć wszystkie możliwe sytuacje awaryjne przewidziane dla samolotu PZL – 130 TCII „ORLIK”.

   

   

   

  SYMULATOR OPEROWANIA SPADOCHRONEM RATOWNICZYM

  (Virtual Reality Parachute Flight Simulator(VRPFS) for egress training)

  Symulator przeznaczony jest do nauki operowania spadochronami ratowniczymi używanymi w Siłach Powietrznych RP od etapu otwarcia spadochronu do chwili lądowania. Ćwiczenia realizowane są w podwieszanej uprzęży z użyciem gogli 3D. Wyświetlana jest realistyczna grafika trójwymiarowa wysokiej rozdzielczości, zapewniająca wygląd otoczenia i detali jak w realnym środowisku, połączona z wygenerowaniem obrazu w zależności od ruchów głowy i wykorzystania elementów sterowniczych spadochronu. Oprogramowanie symulatora pozwala na wybór czaszy spadochronu ratowniczego oraz terenu, nad którym odbywa się opadanie ze spadochronem po katapultowaniu oraz umożliwia wygenerowanie pory doby i warunków atmosferycznych.

   

   

   

   KOMPLEKSOWY SYMULATOR SKOKU SPADOCHRONOWEGO

  (Virtual Reality Parachute Flight Simulator(VRPFS) for advance training)

  Symulator przeznaczony jest do:

  • nauki operowania spadochronem szkolno – treningowym L-2 „KADET”;
  • nauki operowania spadochronami ratowniczymi używanymi w Siłach Powietrznych RP;
  • doskonalenia umiejętności instruktorów i skoczków spadochronowych na spadochronach szybujących.

  Symulator umożliwia wykonanie skoku spadochronowego od momentu opuszczenia statku powietrznego (symulacja swobodnego opadania, lot na czaszy) do momentu lądowania. Ćwiczenia realizowane są w podwieszanej uprzęży z użyciem gogli, w których wyświetlana jest realistyczna grafika trójwymiarowa wysokiej rozdzielczości, zapewniająca wygląd otoczenia i detali jak w realnym środowisku połączona z wygenerowaniem obrazu w zależności od ruchów głowy i wykorzystania elementów sterowniczych spadochronu. Oprogramowanie symulatora pozwala na wybór czaszy spadochronu oraz terenu, nad którym odbywa się skok ze spadochronem oraz umożliwia wygenerowanie sytuacji awaryjnych podczas skoku spadochronowego.


   
   

  TRENINGI Z WODOWANIA Z UŻYCIEM LOTNICZEGO SPRZĘTU RATOWNICZEGO

  Treningi z wodowania to jedno z wielu obowiązkowych ćwiczeń każdego pilota wojskowego. Studenci podczas zajęć zapoznają się z procedurami związanymi z zachowaniem się po lądowaniu ze spadochronem do wody oraz posługiwaniem się środkami ratowniczymi, w które wyposażany jest personel latający do lotów nad akwenami wodnymi. Treningi są prowadzone z wykorzystaniem oryginalnego sprzętu ratowniczego, będącego na wyposażeniu Lotnictwa Sił Zbrojnych RP.

   

   

   

  PRZYGOTOWANIE DO SKOKÓW SPADOCHRONOWYCH ORAZ WYKONYWANIE SKOKÓW SPADOCHRONOWYCH ZE SPADOCHRONEM SZKOLNO-TRENINGOWYM L-2 „KADET”

  Jednym z wielu elementów szkolenia wysokościowo-ratowniczego pilota wojskowego jest wykonanie przez przyszłych wojskowych pilotów skoków ze spadochronem. Każdy podchorąży, zanim zasiądzie za sterami wojskowego statku powietrznego, musi wykonać trzy skoki ze spadochronem z samoczynnym systemem otwarcia. Zajęcia odbywają się we współpracy z 4 Skrzydłem Lotnictwa Szkolnego. Szkolno – treningowy spadochron L-2 „Kadet” wykorzystywany do szkolenia spadochronowego jest bardzo zbliżony parametrami do spadochronów ratowniczych znajdujących się w fotelach katapultowych.

   

   

   
   
 • Zespół Szkolenia Lotniczego
  Zespół szkolenia lotniczego Akademickiego Centrum Szkolenia Lotniczego Lotniczej Akademii Wojskowej prowadzi szkolenia w zakresie:
  • licencji pilota turystycznego - samolotowego PPL(A),
  • licencji pilota turystycznego - śmigłowcowego PPL(H).
  • licencji pilota turystycznego - samolotowego PPL(A),
  • licencji pilota zawodowego - samolotowego CPL(A),
  • licencji pilota zawodowego - śmigłowcowego CPL(H),
  • uprawnienia do wykonywania lotów nocnych według przepisów VFR,
  • uprawnienia do lotów na samolotach wielosilnikowych tłokowych (lądowych) MEP(L)
  • uprawnieninia do lotów według wskazań przyrządów na samolotach jednosilnikowych IR(PBN) oraz wielosilnikowych IR(PBN)/ME,
  • uprawnienia w zakresie współpracy w załodze wieloosobowej MCC (prowadzone na symulatorze z modułem samolotu B737/A320 klasy FNPT II).

Grupa Obsługi Technicznej

 • AMO/CAMO
  Lotnicza Akademia Wojskowa posiada rozbudowaną flotę statków powietrznych. Aktualnie w jej skład wchodzi 38 statków powietrznych:
  • 3 samoloty Diamond DA42 NG,
  • 6 samolotów Diamond DA40 NG,
  • 14 samolotów Diamond DA20 C1,
  • 2 samoloty Zlin 143LSi,
  • 1 samolot Zlin 242L,
  • 1 samolot Zlin 526 F,
  • 1 samolot AN 2,
  • 7 śmigłowców Guimball Cabri G2,
  • 3 śmigłowce Robinson R44 II.
  W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania wszystkich statków powietrznych w strukturach Akademickiego Centrum Szkolenia Lotniczego utworzono dwie wymagane przepisami organizacje lotnicze, które zajmują się obsługą techniczną i zarządzaniem flotą: Organizacja Zarządzania Ciągłą Zdatnością do Lotu (ang. CAMO – Continuing Airworthiness Management Organization) oraz Organizacja Obsług Technicznych (ang. AMO – Approved Maintenance Organization).
  Organizacja AMO zajmuje się szeroko pojętą obsługą techniczną statków powietrznych. W jej skład wchodzi kadra kierownicza, licencjonowani mechanicy lotniczy oraz mechanicy praktykanci. Organizacja Obsługowa potrzebuje solidnego zaplecza technicznego, aby zapewnić serwis tak rozbudowanej floty. Aktualnie ACSL użytkuje 2 hangary do przechowywania i obsługi statków powietrznych. AMO posiada także magazyny części lotniczych oraz różnego rodzaju warsztaty i stoiska kontrolno-pomiarowe. W okresie letnich praktyk lotniczych organizacja AMO zabezpiecza loty na zewnętrznych lotniskach. Wykonuje również planowe obsługi techniczne, a także usuwa niesprawności statków powietrznych. Obsługi specjalistyczne, które wykraczają poza zakres zatwierdzenia i wymagają specjalistycznej technologii, wykonywane są we współpracy z zewnętrznymi firmami. W swoim zakresie zatwierdzenia organizacja AMO obsługuje:
  • 8 samolotów Diamond DA20 C1,
  • 7 śmigłowców Guimball Cabri G2,
  • 2 samoloty Zlin 143LSi,
  • 1 samolot Zlin 242L.
  Organizacja CAMO zajmuje się zarządzaniem flotą statków powietrznych. Odpowiada za nadzorowanie okresów między obsługami, kierowanie statków powietrznych na planowe prace obsługowe, aktualizacje dokumentacji tj. instrukcje użytkowania w locie oraz współpracę z producentami statków powietrznych w celu bezpiecznej eksploatacji floty Lotniczej Akademii Wojskowej. W swoim zakresie zatwierdzenia organizacja CAMO posiada:
  • 8 samolotów Diamond DA20 C1,
  • 2 samoloty Zlin 143LSi,
  • 1 samolot Zlin 242L,
  • 7 śmigłowców Guimball Cabri G2,
  • 3 śmigłowce Robinson R44 II.
  Organizacja CAMO współpracuje z podwykonawcami Lotniczej Akademii Wojkowej w zakresie obsług technicznych i zarządzania oraz z Urzędem Lotnictwa Cywilnego w celu zapewnienia ciągłego nadzoru nad flotą statków powietrznych.