Lotnictwo i Kosmonautyka

Dla studentów cywilnych, kierunek Lotnictwo i Kosmonautyka oferuje kształcenie w obszarze najbardziej zaawansowanych technologicznie układów konstrukcyjnych wykorzystujących nowatorskie technologie i rozwiązania techniczne oparte o nowoczesne materiały, techniki komputerowe, elektronikę oraz rozbudowane systemy diagnostyczne zapewniające bezpieczeństwo i niezawodność obiektów latających. Studia są ukierunkowane na uzyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie konstruowania, wytwarzania i eksploatacji statków powietrznych oraz obiektów kosmicznych.

Wydział Lotnictwa dla kierunku lotnictwo i kosmonautyka prowadzi kształcenie na studiach I i II stopnia w trybie stacjonarnym.

Lotnictwo i Kosmonautyka - studia cywilne I stopnia

 • Pilotaż statku powietrznego
  Na specjalność pilotaż statku powietrznego mogą być przyjęci studenci, którzy po trzech semestrach studiów, którzy spełniają wymagania:

  • posiadają licencję pilota turystycznego samolotowego PPL(A),
  • mają ważne orzeczenie lotniczo lekarskie klasy pierwszej,
  • bezwarunkowo zaliczyli III semestr studiów,
  • uzyskali minimalną średnią ocen z zaliczeń i egzaminów z trzech pierwszych semestrów studiów 3.25,
  • wykazują znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B1.
  Po zakwalifikowaniu, studenci tej specjalności realizują bezpłatne szkolenie lotnicze, teoretyczne i praktyczne w powietrzu zgodnie z przepisami PART FCL, spełniającego warunki ubiegania się o licencję pilota zawodowego wydawaną zgodnie z przepisami EASA. Uzyskują licencję CPL (A) z uprawnieniami IR (A) i MEPL oraz realizują szkolenie teoretyczne do uzyskania licencji pilota samolotowego liniowego ATPL (A), w przypadku pilota śmigłowcowego jest to szkolenie do licencji CPL (H).
 • Bezzałogowe statki powietrzne
  Podczas studiów na tej specjalności studenci skupiają się na zagadnieniach związanych z projektowaniem i budową bezzałogowych statków powietrznych, włączając w to zarówno aspekty mechaniki i budowy BSP, jak również systemów sterowania, obrazowania, planowania lotów, łączności radiowej, czy też elementy ratownictwa i bezpieczeństwa lotniczego. Absolwenci znają zasady eksploatacji statków powietrznych oraz przepisy regulujące ich użytkowanie.
 • Awionika
  Program studiów obejmuje elementy wiedzy niezbędne do poznania podstaw funkcjonowania, budowy i użytkowania zespołów stanowiących wyposażenie współczesnych statków powietrznych. Począwszy od V semestru studenci wzbogacają swoją wiedzę specjalistyczną o budowę, zasady konstruowania i eksploatacji układów wyposażenia statków powietrznych. Szczególną uwagę skierowano na technikę cyfrową, systemy mikroprocesorowe, układy pomiarowe czy też systemy sterowania lotem. Absolwenci specjalności awionika będą mogli otrzymać certyfikat potwierdzający uzyskanie licencji B2 - technika awionika zgodnie z PART 66.
 • Inżynieria lotnicza
  Studia są ukierunkowane na aspekty związane z zagadnieniami konstruowania i wytwarzania elementów statków powietrznych. W szczególności w zakresie budowy silników lotniczych oraz konstrukcji płatowca. Aspekty wiedzy inżynierskiej z mechaniki i budowy statków powietrznych są uzupełniane o metody diagnozowania i naprawiania systemów statków powietrznych, metody badań konstrukcji oraz metody poprawnej ich eksploatacji.Absolwenci specjalności Inżynieria lotnicza będą mogli ubiegać się certyfikat potwierdzający uzyskanie licencji B1 - technika mechanika obsługi zgodnie z PART 66

Lotnictwo i Kosmonautyka - studia cywilne II stopnia

 • Eksploatacja statków powietrznych
  Studia są oparte o nowoczesne materiały, techniki komputerowe, elektronikę oraz rozbudowane systemy diagnostyczne zapewniające bezpieczeństwo i niezawodność obiektów latających. Absolwent ma wiedzę i umiejętności praktyczne ukierunkowane na zagadnienia związane z konstruowaniem, wytwarzaniem, eksploatacją i diagnostyką statków powietrznych oraz obiektów kosmicznych.