Autor zdjęcia: KG ŻW

gen. dyw. Tomasz POŁUCH

Gen. dyw. Tomasz Połuch urodził się 29 lutego 1972 roku w Ostródzie. W 1996 roku ukończył Wydział Wojsk Zmechanizowanych w Wyższej Szkole Oficerskiej we Wrocławiu na kierunku dowodzenie wojskami. W 2004 roku w Akademii Obrony Narodowej uzyskał stopień magistra zarządzania i dowodzenia, a w 2007 roku ukończył podyplomowe studia z zakresu przywództwa i negocjacji.
 
Pierwsze stanowisko służbowe objął w 14. Brygadzie Zmechanizowanej. Od 2001 roku służył w 16. Brygadzie Zmechanizowanej, a następnie w 9. Brygadzie Kawalerii Pancernej.
 
Po ukończeniu kursu dla absolwentów AON, 30 czerwca 2004 roku rozpoczął służbę w Żandarmerii Wojskowej, gdzie zajmował kolejne stanowiska służbowe, jako specjalista w Zarządzie Prewencji Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, szef wydziału dowodzenia w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, szef sztabu w Oddziale Żandarmerii Wojskowej w Elblągu, starszy specjalista w sztabie Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, zastępca komendanta Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie, a następnie komendant Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim. Od 2014 roku dowodził Oddziałem Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Warszawie.
 
24 grudnia 2015 roku Minister Obrony Narodowej powierzył mu pełnienie obowiązków Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej. 1 marca 2016 roku objął stanowisko Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej.
 
29 listopada 2016 roku został awansowany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę na stopień generała brygady. W 2021 r. awansowany do stopnia generała dywizji.