Współpraca międzynarodowa
Pierwsze międzynarodowe kontakty Żandarmeria Wojskowa nawiązała w 1992 roku. Zostało wówczas zorganizowane spotkanie, poświęcone doskonaleniu struktur ŻW, w którym wzięli udział attaché obrony Ambasady Kanadyjskiej, dyrektor Operacji Policyjnych Dowództwa Żandarmerii Armii Kanadyjskiej, attaché obrony i lotniczy Ambasady Brytyjskiej, attaché obrony Ambasady Niemiec, przedstawiciel żandarmerii w dowództwie Bundeswehry oraz przedstawiciel europejskiego dowództwa US Army. Spotkanie pięciu nacji było początkiem długiej drogi, którą Żandarmeria Wojskowa przeszła w ciągu 15 lat, by w 2007 roku prowadzić ożywioną współpracę międzynarodową z 20 państwami.
 
Żandarmeria Wojskowa stale prowadzi współpracę międzynarodową z:
• amerykańską Policją Wojskową;
• brytyjską Royal Military Police;
• bułgarską Policją Wojskową;
• chorwacką Policją Wojskową;
• czeską Policją Wojskową;
• duńską Policją Wojskową;
• estońską Policją Wojskową;
• francuską Gendarmerie Nationale;
• hiszpańską Guardia Civil;
• holenderską Royal Marechaussee;
• irlandzką Policją Wojskową;
• kanadyjską Policją Wojskową;
• litewską Policją Wojskową;
• łotewską Policją Wojskową;
• niemiecką Policją Wojskową;
• portugalską Policją Wojskową i Narodową Gwardią Republikańską;
• słowacką Policją Wojskową;
• turecką Żandarmerią;
• ukraińską Służbą Prawa i Porządku;
• włoskimi Carabinieri.
 
Początkowe nieliczne wizyty i rewizyty stały się z czasem rutynową czynnością opartą na planach współpracy resortu obrony narodowej z zagranicą, nabrały również innego charakteru. Zaczęły być realizowane na coraz niższych szczeblach dowodzenia, umożliwiając między innymi wymianę doświadczeń w ramach współpracy przygranicznej.
 
Od czasu przystąpienia Polski do Paktu Północnoatlantyckiego delegacje z Komendy Głównej corocznie uczestniczą w obradach konferencji policji wojskowych NATO, które dotychczas odbywały się w Belgii, Hiszpanii, Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii i we Włoszech, a w 2002 roku również w Polsce. Konferencja policji wojskowych NATO zorganizowana przez Żandarmerię Wojskową została bardzo wysoko oceniona przez jej uczestników, a także przez Provost Marshal SHAPE. Zacieśnienie kontaktów Żandarmerii z innymi policjami wojskowymi pozwoliło na rozszerzenie zakresu współpracy, przez co Żandarmeria dała się poznać jako wiarygodny i pełnowartościowy partner.
 
W roku 2002 w ramach realizacji "Zobowiązań Praskich" (Prague Capabilities Commitments) rozpoczęto pracę nad sformowaniem, Wielonarodowego Batalionu Policji Wojskowej dla potrzeb NATO (NATO MNMPBAT). Do udziału w tym projekcie przystąpiły Policje Wojskowe z Czech, Słowacji, Chorwacji oraz Polski, która pełnić będzie rolę kraju wiodącego. Uwieńczeniem paroletniego wysiłku było zakończenie procesu formowania Wielonarodowego Batalionu Policji Wojskowej dla potrzeb NATO. Ceremonia otwarcia NATO MNMPBAT odbyła się 12 czerwca 2007 r na terenie Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej w Warszawie. Uczestniczyły w niej pododdziały z państw partycypujących w tym projekcie, tj. polskie, chorwackie, czeskie i słowackie.
 
Kolejnym dowodem uznania ze strony partnerów zagranicznych dla Żandarmerii Wojskowej było zaproszenie w 2004 r. przez stronę francuską do współpracy naszej formacji w ramach Europejskich Sił Żandarmerii (EUROGENDFOR). W marcu 2007 r. Międzyresortowy Komitet Wysokiego Szczebla (CIMIN) do spraw EGF zaproponował przyjęcie Żandarmerii Wojskowej jako formację partnerską Europejskich Sił Żandarmerii. W konsekwencji, za zgodą Ministra Obrony Rzeczypospolitej Polskiej, od maja 2007 r. Żandarmeria Wojskowa była partnerem EUROGENDFOR.
 
Inicjatywa uzyskania pełnego członkostwa została odnowiona w 2011 r. Proces zainicjowany listem Ministra Obrony Narodowej do Prezydencji Międzyresortowego Komitetu Wysokiego Szczebla CIMIN o ponowne dokonanie oceny uprawnień i zdolności Żandarmerii Wojskowej pod kątem przyznania stałego członkostwa, zakończony został w październiku 2012 r. wizytą w Polsce Zespołu Specjalistów EUROGENDFOR. Wysiłki Żandarmerii Wojskowej zwieńczyła decyzja Komitetu ogłoszona podczas posiedzenia CIMIN w dniu 27 czerwca 2013 r. o nadaniu tej formacji statusu pełnego członkostwa. Od tego dnia Żandarmeria Wojskowa posiada pełne prawo głosu i możliwość współdecydowania o kształcie i przyszłości Europejskich Sił Żandarmerii.