Misje pokojowe i stabilizacyjne
Od czasu powstania Żandarmerii Wojskowej w 1990 roku żandarmi nieprzerwanie pełnią służbę w misjach i operacjach poza granicami państwa - początkowo pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych, później NATO i Unii Europejskiej. Żandarmi pełnią służbę na stanowiskach w dowództwach Polskich Kontyngentów Wojskowych, w strukturach wielonarodowych pododdziałów policji wojskowej oraz jako jednolite, zwarte pododdziały w składzie kompanii manewrowych wykonując zadania w podporządkowaniu narodowym, bądź w składzie pododdziałów wielonarodowych.
 
Żandarmeria Wojskowa w misjach i operacjach poza granicami państwa realizuje przede wszystkim zadania wynikające z zapisów zawartych w Ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, do których zaliczyć można między innymi: zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom oraz ujawnianie i ściganie karne sprawców przestępstw i wykroczeń, zapewnienie przestrzegania dyscypliny wojskowej oraz prawa miejscowego przez żołnierzy uczestniczących w danej misji, kontrola ruchu drogowego, rozpoznanie warunków drogowych i informowanie o zagrożeniach, konwojowanie transportów, ochrona VIP.
 
Żołnierze Żandarmerii Wojskowej z Oddziałów Specjalnych ŻW, ze względu na ich wyposażenie oraz wyszkolenie przygotowani są do realizacji zadań w rejonie misji w zakresie: zapewnienia kontroli rejonu działania kontyngentu poprzez między innymi patrolowanie, rozpoznanie i monitorowanie sytuacji lokalnej, szkolenia lokalnych sił policyjnych, prowadzenia działań interwencyjnych, konwojowania i ochrony ładunków specjalnych, zapewnienia ochrony specjalnej VIP, kontroli osób, miejsc i obiektów.
Misje NATO
Islamskie Państwo Afganistanu
 
Żandarmi od 2002 roku uczestniczyli w operacji antyterrorystycznej Enduring Freedom, w ramach kontyngentu, który był odpowiedzialny za rozminowanie rejonu bazy i terenu przyległego, prowadzenie rozpoznania chemicznego i patrolowanie rejonu odpowiedzialności. Od kwietnia 2007 roku Polski Kontyngent Wojskowy (PKW Afganistan) pełni służbę w rejonie misji w ramach Międzynarodowych Sił Wspierania Bezpieczeństwa w Islamskim Państwie Afganistanu. Żołnierze Żandarmerii Wojskowej pełnią tam służbę w ramach Wydziału ŻW oraz Operacyjnych Zespołów Doradczo-Łącznikowych ds. Policji doradzając i szkoląc funkcjonariuszy afgańskiej policji. Ponadto komponent ŻW PKW Afganistan realizuje ustawowe zadania związane z utrzymaniem porządku i dyscypliny w rejonie operacji.
 
Kosowo
 
Zadania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Kosowie (PKW KFOR) polegają na udzielaniu pomocy humanitarnej, egzekwowaniu przestrzegania prawa i porządku publicznego oraz na stwarzaniu warunków do przejęcia tych zadań przez organy władzy lokalnej. Polski Kontyngent Wojskowy pełni mandat w regionie od 1999 roku, a od 2000 roku polscy żołnierze stanowią znaczącą część Batalionu Polsko-Ukraińskiego, wykonującego zadania operacyjne.
 
W ramach PKW KFOR służbę pełniło dotychczas około 60 żołnierzy Żandarmerii Wojskowej. Obecnie w rejonie misji służbę pełni 4 żołnierzy Żandarmerii Wojskowej w tym jeden w Dowództwie Operacji (Macedonia), jeden w Dowództwie Sił (Prisztina) i dwóch w składzie polsko-ukraińskiego batalionu stacjonującego w amerykańskiej bazie Camp Bondste
Misje Unii Europejskiej
Bośnia i Hercegowina
 
Polski Kontyngent Wojskowy w składzie sił operacji Unii Europejskiej (PKW EUFOR) (wcześniej w ramach misji NATO - IFOR i SFOR) od 1995 roku realizuje zadania polegające na nadzorowaniu działalności militarnej byłych stron konfliktu, monitorowaniu szkolenia, przemieszczania sprzętu stron konfliktu oraz inspekcji składów broni i amunicji. Od lipca 2006 r. Żandarmeria Wojskowa, wspólnie z Wojskami Lądowymi, tworzy kompanię manewrową, która od kwietnia 2007 r. weszła w skład batalionu hiszpańsko-polskiego. W misji sił Unii Europejskiej służbę pełniło dotąd około 500 żołnierzy Żandarmerii Wojskowej. Obecnie w rejonie misji przebywa 74 żandarmów.
 
Republika Środkowoafrykańska
 
Żołnierze Żandarmerii Wojskowej są elementem komponentu Europejskich Sił Żandarmerii EUROGENDFOR (ang. European Gendarmerie Force). Podstawowym zadaniem komponentu Żandarmerii Wojskowej jest zapewnienie przestrzegania prawa i porządku publicznego w rejonie odpowiedzialności. Działania sił policyjnych o statusie wojskowym są niezbędne, aby zapoczątkować proces przywracania ładu i porządku publicznego w tym ogarniętym działaniami rebeliantów, krwawymi konfliktami plemiennymi i zwykłą przestępczością państwie. Polscy żandarmi, współdziałając z żołnierzami innych krajów, zapewniają zewnętrzną ochronę obozu uchodźców w stolicy kraju – Bangui. Ponadto biorą udział w stworzeniu odpowiednich warunków do organizacji niezbędnej w tym rejonie pomocy humanitarnej. Ich stała obecność przyczynia się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa lokalnej ludności.