Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej
Gen. dyw. Tomasz Połuch urodził się 29 lutego 1972 roku w Ostródzie. W 1996 roku ukończył Wydział Wojsk Zmechanizowanych w Wyższej Szkole Oficerskiej we Wrocławiu na kierunku dowodzenie wojskami. W 2004 roku w Akademii Obrony Narodowej uzyskał stopień magistra zarządzania i dowodzenia, a w 2007 roku ukończył podyplomowe studia z zakresu przywództwa i negocjacji.
 
Pierwsze stanowisko służbowe objął w 14. Brygadzie Zmechanizowanej. Od 2001 roku służył w 16. Brygadzie Zmechanizowanej, a następnie w 9. Brygadzie Kawalerii Pancernej. Po ukończeniu kursu dla absolwentów AON, 30 czerwca 2004 roku rozpoczął służbę w Żandarmerii Wojskowej, gdzie zajmował kolejne stanowiska służbowe, jako specjalista w Zarządzie Prewencji Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, szef wydziału dowodzenia w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, szef sztabu w Oddziale Żandarmerii Wojskowej w Elblągu, starszy specjalista w sztabie Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, zastępca komendanta Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie, a następnie komendant Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim. Od 2014 roku dowodził Oddziałem Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Warszawie.
 
24 grudnia 2015 roku Minister Obrony Narodowej powierzył mu pełnienie obowiązków Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej. 1 marca 2016 roku objął stanowisko Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej. 29 listopada 2016 roku został awansowany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę na stopień generała brygady.
 
15 sierpnia 2021 roku gen. bryg. Tomasz Połuch został nominowany przez Prezydenta RP, Zwierzchnika Sił Zbrojnych na stopień generała dywizji.