Święto Żandarmerii Wojskowej
W 1990 roku po ponad 40 latach nieobecności odrodzona Żandarmeria Wojskowa pojawiła się ponownie w strukturach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Nawiązując do swoich chlubnych tradycji z czasów Powstania Listopadowego i okresu międzywojennego, swoje święto formacja obchodzi w dniu 13 czerwca. Doroczne święto zostało ustanowione decyzją nr 36/MON z dnia 26 kwietnia 1994 r. przez Ministra Obrony Narodowej. Data święta wiąże się z utworzeniem przez gen. Tomasza Łubieńskiego 13 czerwca 1831 roku Straży Polowej - formacji, która w okresie powstania listopadowego wykonywała zadania wojskowego organu bezpieczeństwa w wojsku polskim.
Barwy i symbole
Barwy i symbole współczesnej Żandarmerii Wojskowej nawiązują do tradycji Żandarmerii okresu międzywojennego, a nawet pierwszych formacji o charakterze żandarmerii powołanych na ziemiach polskich już w czasach napoleońskich i żandarmerii Królestwa Polskiego. Charakterystyczny dla formacji jest kolor szkarłatny - podobnie jak wypustki na kołnierzach kurtek przedwojennych żandarmów. W symbolice często występuje element w postaci hełmu wspartego na pękających granatach, który nawiązuje do kształtu kasku kirasersjerskiego będącego nakryciem głowy żandarmów Królestwa Polskiego.
Znak Żandarmerii Wojskowej
Znak Żandarmerii Wojskowej został wprowadzony rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2001 r. (Dz.U. Nr 157 z 31 grudnia 2001 r. poz. 1850). Znakiem Żandarmerii Wojskowej są nałożone na siebie białe litery „Ż” i „W” otoczone wieńcem laurowym – również barwy białej. Litery ŻW oznaczają nazwę formacji – Żandarmeria Wojskowa. Całość została wpisana w szkarłatne koło. Kropka nad literą „z” ma kształt czary znicza z płomieniem, którego szczytowa część znacznie wystaje poza górną krawędź koła. Znak Żandarmerii Wojskowej przedstawiony jest w barwach ŻW – szkarłatnej i żółtej.
ODZNAKA PAMIĄTKOWA KOMENDY GŁÓWNEJ Żandarmerii Wojskowej
Odznaka Pamiątkowa Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej została wprowadzona decyzją Ministra Obrony Nardowej nr 203 z dnia 15 października 1997 r.
 
Odznakę pamiątkową KGŻW stanowi krzyż maltański oraz w centralnej części krzyża hełm żandarmów z 1830–1831 r., wsparty na pękających granatach. U dołu stylizowane litery „ŻW”. Hełm i granaty w kolorze oksydowanego srebra.
 
Odznakę nadaje Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej na wniosek Komisji Odznaki Pamiątkowej Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej. Można ją przyznać żołnierzowi zawodowemu po upływie co najmniej dwóch lat pełnienia służby wojskowej lub innym osobom fizycznym i prawnym za szczególne zasługi dla Żandarmerii Wojskowej.
ODZNAKA HONOROWA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ
Wzór Odznaki Honorowej Żandarmerii Wojskowej określa załącznik nr 5 Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2010 r w sprawie wyróżnienia żołnierzy, byłych żołnierzy oraz pododdzialow, oddziałów i instytucji wojskowych. (Dz.U. zdnia 12 lipca 2010 r.).
 
Odznakę Honorową Żandarmerii Wojskowej stanowi: na awersie – krzyż kawalerski z proporca Żandarmerii Wojskowej, według wzoru określonego w art. 20 ust. 3 ustawy o znakach, z odwróconymi kolorami na ramionach. Górna połowa krzyża emaliowana na biało, dolna na czerwono. Barwy krzyża zgodnie z barwami Rzeczypospolitej Polskiej według wzoru zawartego w załączniku Nr 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych. Obramowanie krzyża w kolorze oksydowanego srebra. W centralnej części krzyża nałożona tarcza w kształcie koła, okolona otwartym pozłacanym wieńcem z liści laurowych. Wnętrze tarczy emaliowane w kolorze szkarłatnym. Na tarczy nałożony centralny element odznaki pamiątkowej Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej – hełm żandarmów z 1830–1831 r., wsparty na pękających granatach. U dołu stylizowane litery „ŻW”. Odznaka wypukła – metalowa, trzywarstwowa, trzyczęściowa. Mocowana na gwintowany trzpień średnicy 2 mm i nakrętkę średnicy 18 mm z bokiem moletowanym. Wymiary odznaki 36 x 36 mm. Odznaka Honorowa Żandarmerii Wojskowej może być nadana żołnierzom Żandarmerii Wojskowej lub będącym uprzednio żolnierzami w tej wyodrębnionej i wyspecjalizowanej służbie.
 
Przyznaję się ją za szczególne osiągnięcia podczas pełnienia służby wojskowej w Żandarmerii Wojskowej po upływie co najmniej sześciu lat pełnienia służby wojskowej. Do udzielenia wyróżnienia uprawnieni są następujący przełożeni dyscyplinarni: Minister Obrony Narodowej, Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych (żołnierzom jemu podporządkowanym, po zasięgnięciu opinii właściwego przełożonego dyscyplinarnego) oraz Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej.
Odznaka honorowa „MEDAL HONOROWY ZA ZASŁUGI DLA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ”
Odznaka honorowa „Medal Honorowy za zasługi dla Żandarmerii Wojskowej” jest honorowym wyróżnieniem Żandarmerii Wojskowej dla osób szczególnie zasłużonych, instytucji, jednostek wojskowych oraz w wyjątkowych sytuacjach żołnierzy i pracowników wojska.Medal jest nadawany za szczególne osiągnięcia w działalności promującej oraz pomnażającej dorobek i chlubne tradycje Żandarmerii Wojskowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, służbie wojskowej oraz działalności szkoleniowo-wychowawczej i społecznej.
 
Odznaka honorowa „Medal Honorowy za zasługi dla Żandarmerii Wojskowej” została wprowadzona decyzją nr 513/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 grudnia 2011 r.Odznakę honorową nadaje Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej na wniosek Komisji do spraw odznaki honorowej „Medalu Honorowego za zasługi dla Żandarmerii Wojskowej”. Odznakę wręcza się podczas uroczystej zbiórki z okazji Święta Żandarmerii Wojskowej, świąt wojskowych i państwowych.
 
„Medal Honorowy za zasługi dla Żandarmerii Wojskowej” kształtem, barwą i symboliką nawiązuje do odznaki pamiątkowej Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, wprowadzonej Decyzją Nr 203/MON z dnia 15 października 1997 roku, którą stanowi krzyż maltański i hełm żandarmów z czasów powstania listopadowego, kiedy to narodził się etos współczesnej żandarmerii. Barwa szkarłatna jest tradycyjną barwą Żandarmerii Wojskowej.
 
„Medal Honorowy za zasługi dla Żandarmerii Wojskowej” stanowi na awersie: krzyż maltański o wymiarach 70x70 mm, jednostronnie emaliowany barwą szkarłatną, obramowany emalią w kolorze złotym. W centralnej części krzyża, na tle orła w kolorze oksydowanego złota, nawiązującego do orła z odznaki pamiątkowej Żandarmerii Polowej „Za Wierną Służbę 1918-1921”, znajduje się znak historyczny Żandarmerii Wojskowej w postaci hełmu żandarmów z lat 1830-1831, wspartego na pękających granatach, u podnóża którego znajdują się stylizowane litery „ŻW”. Hełm, granaty oraz litery są w kolorze oksydowanego srebra. Na rewersie: wybity jest numer medalu oraz otoczony wieńcem napis „Za Zasługi”. Tło rewersu jest w kolorze złotym, obramowane emalią w kolorze szkarłatnym. Medal jest wypukły, trzyczęściowy, trzywarstwowy, wręczany jest w etui.
OZNAKA ROZPOZNAWCZA Żandarmerii Wojskowej
Żandarmeria Wojskowa jako wyodrębniona i wyspecjalizowana służba wchodząca w skład Sił Zbrojnych RP posiada swoją oznakę rozpoznawczą.
 
16 listopada 2007 r. Komisja Historyczna ds. Symboliki Wojskowej zatwierdziła trzy wzory oznak, które wyróżniają żołnierzy policji wojskowej zarówno w kraju, jak i na misjach poza jego granicami oraz podczas ćwiczeń międzynarodowych. Oznaka rozpoznawcza Żandarmerii Wojskowej została wprowadzona decyzją nr 634 Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2007 r.
 
Oznaka w kolorze szkarłatnym noszona jest przez żołnierzy do munduru wyjściowego i polowego podczas wykonywania czynności służbowych w kraju i za granicą. Oznaka w kamuflażu „pantera” noszona jest do munduru polowego w kamuflażu „pantera” podczas wykonywania zadań bojowych w kraju i za granicą. Oznaka w kamuflażu „pustynnym” noszona jest do munduru polowego w kamuflażu „pustynnym” podczas wykonywania zadań bojowych za granicą.