Żandarmska Pamięć

Żandarmska Pamięć

8 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: Sylwia Guzowska
W dniu Święta Żandarmerii Wojskowej gen. dyw. Tomasz Połuch złożył wieniec przed pomnikiem „W hołdzie żołnierzom Żandarmerii Wojskowej”.
13 czerwca przez pomnikiem „W hołdzie żołnierzom Żandarmerii Wojskowej” odbyła się ceremonia złożenia wieńca. Cześć żandarmom, którzy zginęli i zostali zamordowani w obronie wartości takich jak wolność, niepodległość, demokracja oddał komendant główny Żandarmerii Wojskowej gen. dyw. Tomasz Połuch w asyście zastępcy komendanta głównego gen. bryg. Roberta Jędrychowskiego, komendanta Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej płk. Huberta Iwoły, komendanta Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie płk. Sławomira Tęczy, szefa Oddziału Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej płk. Jarosława Nęcki oraz szefa Oddziału Komunikacji Społecznej płk. Marcina Wiącka.

­– Naszym obowiązkiem i dumą jest kultywowanie pamięci o bohaterskich żandarmach, którzy polegli za wolną Polskę. Polegli z dumą i męstwem, mając jeden cel – niepodległą Ojczyznę. Ich odwaga, heroizm i determinacja są dla współczesnej Żandarmerii Wojskowej wzorem patriotyzmu i miłości do Ojczyzny  – powiedział gen. dyw. Tomasz Połuch.

Posterunek honorowy przy pomniku „W hołdzie żołnierzom Żandarmerii Wojskowej” wystawił Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej i Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Warszawie, a oprawę muzyczną ceremonii zapewnili żołnierze z Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego.
 

Sylwia Guzowska