XXVII Zawody Inspektorów Ruchu Drogowego Żandarmerii Wojskowej

XXVII Zawody Inspektorów Ruchu Drogowego Żandarmerii Wojskowej

37 zdjęć w galerii
Od 4 do 8 października 2021 r. w Trójmieście odbył się finał XXVII Zawodów Inspektorów Ruchu Drogowego Żandarmerii Wojskowej połączony ze szkoleniem szefów pionu prewencji jednostek organizacyjnych ŻW.
 
W tegorocznych zawodach wystartowały 3-osobowe reprezentacje oddziałów ŻW w Elblągu, Krakowie, Szczecinie, Bydgoszczy, Żaganiu oraz Mazowieckiego Oddziału ŻW. Honorowymi uczestnikami zawodów była reprezentacja Policji. Celem zawodów było zweryfikowanie stanu wiedzy teoretycznej oraz sprawdzenie umiejętności praktyczne inspektorów ruchu drogowego.
 
W pierwszym dniu zawodów inspektorzy byli oceniani przez sędziów podczas strzelania z broni służbowej, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, testu siłowo-szybkościowego oraz kierowania ruchem drogowym na skrzyżowaniu. W drugim dniu zawodów uczestnicy mogli wykazać się umiejętnościami jazdy samochodem oraz motocyklem służbowym po torze manewrowo-szybkościowym. Trzeciego dnia konkurencje były równie wymagające, zawodnicy po sprawdzeniu wiedzy z zakresu przepisów ruchu drogowego, prawa karnego, prawa wykroczeń i innych przepisów służbowych musieli zmierzyć się z konkurencją jazdy samochodem służbowym na autodromie z wykorzystaniem elementów płyty poślizgowej oraz z jazdą sprawnościową motocyklem.
 
Kolejnego dnia, po zakończonej rywalizacji, inspektorzy wzięli udział w wykładach prowadzonych przez przedstawicieli Inspekcji Transportu Drogowego, Policji oraz Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu.
 
Przeprowadzone konkurencje, jako istotny element podnoszenia kwalifikacji zawodowych, wykazały, iż zawodnicy zaprezentowali bardzo wysoki poziom zarówno wiedzy teoretycznej jak i umiejętności praktycznych oraz dużą wolę walki o uzyskanie jak najlepszych wyników.

Komisja sędziowska dokonała podsumowania przeprowadzonych zawodów, po których ustalono kolejność miejsc.
 
W klasyfikacji drużynowej:
 
I miejsce – Oddział Żandarmerii Wojskowej w Elblągu;
 
II miejsce – Oddział Żandarmerii Wojskowej w Szczecinie;
 
III miejsce – Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej.
 
W klasyfikacji indywidualnej:
 
I miejsce – st. chor. sztab. Paweł Marcinkiewicz z Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Elblągu;
 
II miejsce – sierż. Radosław Pawlukowski z Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Elblągu;
 
III miejsce – sierż. Marcin Szulczyk z Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Szczecinie.
 
Ponadto szef Zarządu Prewencji KGŻW płk Sławomir Urbański pogratulował laureatom oraz przekazał nagrodę rzeczową sierż. Radosławowi Pawlukowskiemu z OŻW w Elblągu za godne reprezentowanie ŻW oraz zajęcie I miejsca w zawodach „Wojskowy kierowca motocykla roku 2021”.ppłk Paweł Bielec