Wystawiali fałszywe certyfikaty covidowe

Wystawiali fałszywe certyfikaty covidowe

10 stycznia 2022 r. Żandarmeria Wojskowa zatrzymała 5 osób podejrzanych o przyjmowanie korzyści majątkowych w zamian za wystawianie fikcyjnych zaświadczeń o odbyciu szczepienia przeciw COVID-19.
Wydział Żandarmerii Wojskowej we Wrocławiu w toku śledztwa, wszczętego na podstawie materiałów własnych, zatrzymał 5 osób – 2 żołnierzy i 3 osoby cywilne. Zatrzymania miały miejsce na terenie województw łódzkiego, małopolskiego, dolnośląskiego i opolskiego. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Poznaniu.

W ramach prowadzonych czynności procesowych żołnierze Żandarmerii Wojskowej przeszukali miejsca zamieszkania zatrzymanych, zabezpieczyli przedmioty mogące stanowić dowody w sprawie, zabezpieczyli tymczasowo znaczne ilości gotówki oraz doprowadzili podejrzanych do prokuratury.

Zatrzymani podejrzani są o czyny z art. 228 § 3 kk, art. 271 § 3 kk i art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk. Grozi im za to kara pozbawienia wolności do lat 10. Sprawa jest rozwojowa.


 
Rzecznik Prasowy
Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej
ppłk Artur Karpienko