Wizyta w Mołdawii

Wizyta w Mołdawii

11 zdjęć w galerii
W dniach 22-25 listopada 2021 r. delegacja Europejskich Sił Żandarmerii (EUROGENDFOR) pod przewodnictwem polskiej Prezydencji w Międzyresortowym Komitecie Wysokiego Szczebla CIMIN oraz dowódcy EUROGENDFOR złożyła wizytę w Generalnym Inspektoracie Karabinierów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Mołdawii.
Podczas wizyty delegacja została przyjęta przez minister spraw wewnętrznych panią Anę Revenco oraz dowódcę Karabinierów płk. Stefana Pavlova.

Głównym celem wizyty było poznanie struktury i zdolności Karabinierów oraz omówienie obszarów współpracy pomiędzy EUROGENDFOR a Mołdawią. Podpisany został oficjalny protokół z wizyty wyznaczający cele współpracy na przyszłość.

Od czerwca 2021 r. Mołdawia ubiega się o status obserwatora w Europejskich Siłach Żandarmerii.


ppłk Robert Osypowicz