Uroczystość objęcia obowiązków służbowych w OŻW w Krakowie i OŻW w Żaganiu

Uroczystość objęcia obowiązków służbowych w OŻW w Krakowie i OŻW w Żaganiu

13 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: SW OŻW w Krakowie
Komendant główny Żandarmerii Wojskowej gen. dyw. Tomasz Połuch uczestniczył w uroczystości objęcia obowiązków służbowych w Oddziale ŻW w Krakowie i Oddziale ŻW w Żaganiu.
2 marca 2023 roku w Oddziale Żandarmerii Wojskowej w Krakowie im. płk. Francesco Nullo odbyła się uroczystość objęcia obowiązków na stanowiskach zastępcy komendanta Oddziału ŻW w Krakowie i Oddziału ŻW w Żaganiu oraz objęcia obowiązków komendanta Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Rzeszowie. 

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie mgr Katarzyna Surzycka, Prokurator Okręgowy w Krakowie Rafał Babiński, wójt gminy Bolesław Krzysztof Dudziński i ks. kpt. Błażej Woszczyk.

Stanowisko zastępcy komendanta Oddziału ŻW w Żaganiu objął ppłk Sławomir Kuliczkowski. Służbę na stanowisku zastępcy komendanta Oddziału ŻW w Krakowie będzie kontynuował ppłk Waldemar Maraszek. Komendantem Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Rzeszowie został mjr Sławomir Kokoszka.

Komendant główny Żandarmerii Wojskowej gen dyw. Tomasz Połuch podziękował oficerom za trud i wysiłek włożony w służbę podczas pełnienia obowiązków na dotychczas zajmowanych stanowiskach, jednocześnie życząc sukcesów w dalszej służbie.

Następnie komendant Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Krakowie im. płk. Francesco Nullo płk Robert Musiel oraz komendant Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Żaganiu płk Daniel Kowalczyk podziękowali swoim podwładnym za wzorowe wykonywanie obowiązków.

Po złożeniu meldunków o zdaniu – objęciu obowiązków dokonano pamiątkowych wpisów do Kroniki Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Krakowie.