Święto Narodowe 3 Maja

Święto Narodowe 3 Maja

16 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: Sylwia Guzowska
Żołnierze i pracownicy Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej uczestniczyli w zbiórce z okazji Święta Narodowego 3 Maja. Gospodarzem uroczystości zorganizowanej 28 kwietnia 2022 r. był komendant główny Żandarmerii Wojskowej gen. dyw. Tomasz Połuch.
Podczas zbiórki podkreślono znaczenie uchwalenia Konstytucji 3 Maja, która była pierwszą konstytucją w nowożytnej Europie. Przytoczono również fragment ustawy zasadniczej zatytułowany „Siła Zbrojna Narodowa”: Wojsko nic innego jest, tylko wyciągniętą siłą obronną i porządną z ogólnej siły narodu. Naród winien wojsku swojemu nagrodę i poważanie za to, iż się poświęca jedynie dla jego obrony. Wojsko winno narodowi strzeżenie granic i spokojności powszechnej, słowem winno być jego najsilniejszą tarczą.

Z okazji 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja komendant główny Żandarmerii Wojskowej gen. dyw. Tomasz Połuch wręczył odznaczenia państwowe i resortowe. Żołnierze i pracownicy KGŻW zostali uhonorowani: „Medalami za Długoletnią Służbę” oraz medalami „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” i „Za zasługi dla obronności kraju”. Gen. dyw. Tomasz Połuch za wzorowe wywiązywanie się z obowiązków służbowych i ponadprzeciętne zaangażowanie przyznał również nagrody finansowe.
 
Ponadto komendant główny Żandarmerii Wojskowej wręczył akt mianowania na stopień majora oraz pożegnał panią Agnieszkę Orlińską, głównego specjalistę BHP, która po 14 latach pracy w Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej będzie realizować zadania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy poza strukturami ŻW.
 
Komendant główny ŻW w wystąpieniu okolicznościowym życzył żołnierzom i pracownikom Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej oraz ich rodzinom, aby świąteczny czas upłynął im w patriotycznej i radosnej atmosferze. – Dziękuję za odpowiedzialną, pełną poświęcenia służbę i pracę. Doceniam Wasze zaangażowanie i gotowość do realizacji zadań w tym wymagającym dla służb mundurowych czasie – zwrócił się do zgromadzonych gen. dyw. Tomasz Połuch, nie zapominając o żandarmach, którzy Dzień Flagi RP i Święto Narodowe 3 Maja spędzą na służbie. – Dziękuję i doceniam, że często kosztem życia rodzinnego, z zaangażowaniem realizujecie zadania służbowe.
 
Uroczystą zbiórkę zakończyła pieśń patriotyczna Witaj majowa jutrzenko.


Sylwia Guzowska