Pułkownik Francesco Nullo patronem Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Krakowie

Pułkownik Francesco Nullo patronem Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Krakowie

24 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: Paulina Jawień
– Z tej szczególnej okazji, jaką jest nadanie Waszej jednostce imienia pułkownika Francesco Nullo, pragnę podziękować wszystkim żołnierzom i pracownikom Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Krakowie za wzorową służbę i pracę dla dobra Polski, za codzienny trud oraz skuteczne działania, realizowane zgodnie z najwyższymi standardami – napisał w liście okolicznościowym minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.
7 maja 2022 roku na Polanie Nullo, przy pomniku pułkownika Francesco Nullo odbyły się uroczystości nadania imienia patrona Oddziałowi Żandarmerii Wojskowej w Krakowie oraz ustanowienia święta w dniu 5 maja.

Obchody rozpoczęto od odegrania polskiego i włoskiego hymnu przez orkiestrę wojskową. Następnie wójt gminy Bolesław Krzysztof Dudziński powitał gości, wśród których obecny był reprezentujący ministra obrony narodowej komendant główny Żandarmerii Wojskowej gen. dyw. Tomasz Połuch, oraz dokonał prezentacji postaci pułkownika Francesco Nullo.

Podczas uroczystości komendant główny Żandarmerii Wojskowej gen. dyw. Tomasz Połuch odczytał list okolicznościowy od ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka:

Dziś Oddział Żandarmerii Wojskowej w Krakowie otrzymuje swojego patrona, którym jest pułkownik Francesco Nullo. Ten bliski przyjaciel wielkiego Garibaldiego, gdy na polskich ziemiach wybuchło Powstanie Styczniowe, zebrał grupę włoskich ochotników i wyruszył w stronę Krakowa, by wesprzeć polskie dążenia niepodległościowe. Śmierć w bitwie z wojskami rosyjskimi uniemożliwiła mu oddanie jeszcze większych militarnych zasług sprawie polskiej. Czyn tego dzielnego Włocha jest w Polsce doceniany i pamiętany. Stanowi dziś, w dobie agresji Rosji na Ukrainę, wspaniały przykład naszego braterstwa broni, wspólnoty wartości i jedności w przeciwstawianiu się rosyjskim zapędom imperialistycznym.

Z kolei Ambasador Republiki Włoch Aldo Amati zaznaczył, jak wyjątkowe i znamienne jest to wydarzenie w świetle obecnych wydarzeń.

Po przemówieniach nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej przez komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej gen. dyw. Tomasza Połucha, zastępcę komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej gen. bryg. dr. Roberta Jędrychowskiego, komendanta Oddziału Żandarmerii Wojskowej płk. Roberta Musiela, Ambasadora Republiki Włoch Aldo Amati oraz wójta gminy Bolesław Krzysztofa Dudzińskiego. Poświęcenia tablicy pamiątkowej dokonał ks. por. Błażej Woszczek. Uroczystość zakończyła ceremonia złożenia przez delegacje wieńców przed pomnikiem pułkownika Francesco Nullo.

Druga część obchodów odbyła się w Dworku w Krzykawce, gdzie Oddział Żandarmerii Wojskowej w Krakowie wystawił stoisko profilaktyczno-promocyjne, na którym zaprezentował m.in. symulator dachowania, symulator jazdy 3D i symulator zderzeń.


Paulina Jawień