Szkolenie z zakresu realizacji kontroli stanu ochrony kompleksów wojskowych

Praktyczne szkolenie z zakresu realizacji kontroli stanu ochrony kompleksów wojskowych

5 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: ppłk Paweł Wrzosek
W dniach 27 września –1 października 2021 roku na terenie Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Elblągu odbyło się praktyczne szkolenie z realizacji przez Żandarmerię Wojskową kontroli systemów ochrony technicznej i fizycznej, które znajdują się w obiektach wojskowych.
W szkoleniu wzięli udział żołnierze posiadający upoważnienia Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej do kontrolowania stanu ochrony obiektów i mienia wojskowego z wszystkich oddziałów Żandarmerii Wojskowej.

Tematyka szkolenia praktycznego obejmowała zagadnienia zabezpieczeń technicznych wykorzystywanych w Siłach Zbrojnych RP, w tym zabezpieczeń mechanicznych, systemów ochrony peryferyjnej, wymagań eksploatacyjno-technicznych dla XIX grupy sprzętu wojskowego z dnia 8 maja 2020 roku. Ważnym elementem szkolenia było zapoznanie z procedurą realizacji nadzoru nad SUFO, którą Żandarmeria Wojskowa będzie prowadzić od tego roku. Część praktyczną zajęć przeprowadzono na terenie rozległego obiektu wojskowego I kategorii, którego systemy zabezpieczeń były materiałem poglądowym dla uczestników szkolenia.

Podczas szkolenia instruktorami byli żołnierze z najdłuższym stażem i praktyką w realizacji kontroli obiektów wojskowych.

Praktyczne szkolenia są ważnym elementem doskonalenia zawodowego żołnierzy Żandarmerii Wojskowej, szczególnie te połączone z analizą przypadków (case study). Wiedza specjalistyczna przekazana podczas szkolenia na przykładzie wybranego obiektu pozwoli żołnierzom ŻW w profesjonalny sposób przygotować się i realizować ustawowe zadania w zakresie kontroli stanu ochrony obiektów wojskowych.

Szkolenie podsumował i zakończył szef Zarządu Prewencji KGŻW, który spotkał się z uczestnikami szkolenia, przekazując wytyczne do działalności służbowej Żandarmerii Wojskowej w zakresie kontroli systemów ochrony obiektów.

Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej jako organizator szkolenia doskonali umiejętności żołnierzy realizujących kontrole stanu ochrony obiektów i mienia wojskowego, co gwarantuje wysoki poziom realizowanych czynności, które są ważnym elementem systemowego doskonalenia ochrony obiektów wojskowych.

Tekst i zdjęcia: ppłk Paweł Wrzosek