Porozumienie o współpracy ŻW i ITD

Porozumienie o współpracy ŻW i ITD

4 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: Sylwia Guzowska
W celu efektywnego wykonywania obowiązków ustawowych Żandarmeria Wojskowa i Inspekcja Transportu Drogowego podpisały porozumienie o współpracy.
Dokument został podpisany 9 czerwca 2022 roku w Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej przez Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej gen. dyw. Tomasza Połucha i Głównego Inspektora Transportu Drogowego Alvina Gajadhura.

Podpisanie porozumienia otwiera nowe perspektywy współpracy Żandarmerii Wojskowej i Inspekcji Transportu Drogowego w zakresie kompetencji obu formacji. Nasze wspólne działania zwiększą naszą skuteczność w działaniach zmierzających do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i transportu drogowego oraz zminimalizowania niepożądanych zjawisk w działalności gospodarczej związanej z transportem drogowym – powiedział gen. dyw. Tomasz Połuch.

Porozumienie precyzuje zasady współpracy Żandarmerii Wojskowej i Inspekcji Transportu Drogowego na szczeblu centralnym i terenowym oraz uszczegółowia obszar wspólnych działań. Żołnierze Żandarmerii Wojskowej i inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego będą wspólnie:

- realizować zadania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego na terenie RP;
- prowadzić kontrole w ramach posiadanych kompetencji w zakresie przewozu drogowego rzeczy oraz osób;
- realizować testy jakościowo-funkcjonalne stacjonarnych urządzeń rejestrujące wykroczenia drogowe;
- prowadzić działalność szkoleniową;
- wymieniać się informacjami i doświadczeniami o istotnym znaczeniu dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i transportu drogowego;
- realizować przedsięwzięcia zapobiegające wystąpieniu naruszeń oraz zjawisk patologicznych w zakresie działalności gospodarczej związanej z transportem drogowym;
- prowadzić działalność profilaktyczną w ramach bezpieczeństwa ruchu drogowego i transportu drogowego.


Sylwia Guzowska