Otwarcie posterunku IMP w Camp Novo Selo

11 zdjęć w galerii
1 października 2021 r. uroczyście otwarto posterunek International Military Police (IMP) w Camp Novo Selo.
Spotkanie rozpoczęło się od meldunku złożonego zastępcy dowódcy KFOR gen. bryg. Gunterowi Schopfowi. Na uroczystość przybyli znamienici goście na czele z dowódcą Camp Novo Selo płk. Tiborem Szabo oraz Force Provost Marshal ppłk. Matthiasem Jahnem. Uroczystość została uświetniona obecnością kompanii honorowej 6 Batalionu Dowodzenia z Krakowa.

W trakcie przemówienia zastępca dowódcy KFOR gen. bryg. Schopf podkreślił, że nowy posterunek IMP to kolejna inwestycja, która poprawi stan bezpieczeństwa żołnierzy stacjonujących w Republice Kosowa.

Następnie głos zabrał ppłk Jahn, który podziękował wszystkim zaangażowanym w powstanie posterunku, a w szczególności Sekcji Żandarmerii Wojskowej. Force Provost Marshal przekazał na ręce nowego dowódcy posterunku IMP por. Damiana Jarosiewicza pamiątkowy ryngraf.

Tekst: por. Damian Jarosiewicz