30-lecie utworzenia Policji Wojskowej Czech

2 zdjęć w galerii
Komendant główny Żandarmerii Wojskowej uczestniczył w uroczystych obchodach jubileuszu czeskiej żandarmerii.
W dniach 13-14 września 2021 r. komendant główny Żandarmerii Wojskowej gen. dyw. Tomasz Połuch na zaproszenie komendanta głównego Policji Wojskowej Czech gen. bryg. Miroslava Murčeka wziął udział w obchodach 30-lecia utworzenia czeskiej żandarmerii.

Komendant główny Żandarmerii Wojskowej pogratulował gen. bryg. Murčekowi perłowego jubileuszu oraz złożył życzenia dla żołnierzy i pracowników formacji. Dziękując za bardzo dobrą współpracę, gen. dyw. Tomasz Połuch wręczył dowódcy MP Czech pamiątkowy ryngraf.

Policja wojskowa Czech jest jednym z głównych partnerów zagranicznych Żandarmerii Wojskowej. Obie formacje współdziałają we wszystkich najważniejszych przedsięwzięciach międzynarodowych, m.in. są pełnoprawnymi członkami Wielonarodowego Batalionu Policji Wojskowej NATO, Centrum Eksperckiego Policji Wojskowych w Bydgoszczy oraz Centrum Eksperckiego Działań Stabilizacyjnych Policji NATO w Vicenzie. Wizyta w Pradze była okazją do podsumowania i zacieśnienia dotychczasowej współpracy polskiej i czeskiej żandarmerii.

Tekst: N. Trzeciak, zdjęcia: MON Rep. Czeskiej